อบรมครูที่ปรึกษา 9-10 มิถุนายน 2555 จังหวัดปราจีนบุรี (46 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่