อบรมเชิงปฏิบัติการ 8-10 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเอเซียพัทยา (56 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่