คอนเสิร์ต 6/11/2007

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่