คอนเสิร์ต RETROSPECT   แจกรางวัลผู้ชมคอนเสิร์ต RETROSPEC
   
 
 
        
ภาพอัลบั้ม RETROSPECT ชุดที่ 1
ภาพอัลบั้ม RETROSPECT ชุดที่ 2

ครูปาริชาติ  วีระพันธุ์ั   

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  E - mail : Kung_donmuang@hotmail.com