วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 23101
โดย ครูปาริชาติ วีระพันธุ์
จำนวน 10 ข้อ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 

ข้อที่ 1)
ไม้กวาดที่ทำจากวัตถุธรรมชาติ เพราะกวาดได้ทั้งพื้นเปียก พื้นแห้ง และสนามหญ้า
        
       
ข้อที่ 2)
จากภาพคำตอบในข้อ 1 ข้อใดเรียกว่า "คราด"
    คำตอบข้อ 1     คำตอบข้อ 2
    คำตอบข้อ 3     คำตอบข้อ 4
   
ข้อที่ 3)
น๊อตลักษณะนี้ ใช้เครื่องมือใดจะเหมาะสมที่สุด
    ประแจ           ไขควง
    ไขควงแฉก    คีมปากแหลม
ข้อที่ 4)
เครื่องมือนี้ใช้สำหรับตัดหรือเฉือน เราเรียกว่า
    สิ่ว        ไขควง
    สกัด     เหล็กขูดชาร์ป
   
ข้อที่ 5)
เครื่องมือในการวัดความยาวของไม้ ที่เหมาะสมที่สุดคือ
    ไม้ที            สายวัด
    ไม้บรรทัด    ตลับเมตร
ข้อที่ 6)
เป็นเครื่องมือในการเลื่อย เรียกว่า
    เลื่อยหางหนู       เลื่อยอก
    เลื่อยวงเดือน     เลื่อยลันดา
   
ข้อที่ 7)
เป็นเครื่องมือในการตัดลวด หนีบบิดลวด หรือถอนตะปู เรียกว่า
    คีมปากตัด          คีมปากจิ้งจก
    คีมปากนกแก้ว    คีมตัดปากเฉียง
ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่เข้าพวก
       
       
   
ข้อที่ 9)
การปฏิบัติงานข้อใดถูกต้อง
    ใช้เลื่อยตัดไม้      ใช้ท่อนไม้ตอกตะปู
    ใช้ไขควงเจาะรู    ใช้กรรไกรตัดสังกะสี
ข้อที่ 10)
เมื่อต้องทิ้งหลอดไฟ นักเรียนต้องทิ้งในถังขยะที่มีสัญลักษณ์ใด