วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 23101
โดย ครูปาริชาติ วีระพันธุ์
จำนวน 10 ข้อ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
ผืนผ้า ในภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร
    COTTON
    CLOTH
    FABRIC
    CLOSE
ข้อที่ 2)
เสื้อผ้า ในภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร
    COTTON
    CLOTH
    FABRIC
    CLOSE
   
ข้อที่ 3)
ถุงเท้า ใช้วิธีการใดทำให้เป็นผืน
    ถัก
    ผูก
    ทอ
    อัด
ข้อที่ 4)
ผ้าขาวม้า จัดอยู่ในผ้าประเภทใด
    SILK
    .WOOL
    LINEN
    COTTON
   
ข้อที่ 5)
ผ้าที่เหมาะสมในการสวมใสในฤดูหนาว
    SILK
    WOOL
    LINEN
    COTTON
ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสิ่งทอของไทยทั้งหมด
    LINEN SILK
    WOOL SILK
    COTTON SILK
    WOOL COTTON
   
ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเสื้อผ้าที่ระบุในป้ายเสื้อว่า COTTON 65% POLYESTER 35%
    เหมาะสำหรับใส่หน้าหนาว
    การซัก รีด ตามปกติทั่วไป
    มีใยธรรมชาติมากกว่าใยสังเคราะห์
    เป็น SEMI SYNTHETIC FIBER
ข้อที่ 8)
เป็นผ้าที่ได้จากตัวหนอนชักใย
    SILK
    WOOL
    COTTON
    LINEN
   
ข้อที่ 9)
แร่ใยหิน เป็นแร่ที่มีอันตราย แต่ยังคงต้องใช้อยู่ ผลิตภัณฑ์ของแร่ใยหินทั้งหมด คือข้อใด
    เสื้อผ้าป้องกันไฟ ชุดประดาน้ำ
    ชุดใส่ลดน้ำหนัก เสื้อผ้าป้องกันไฟ
    เสื้อผ้าป้องกันไฟ ฉนวนกันความร้อน
    ชุดใส่ลดน้ำหนัก ฉนวนกันความร้อน
ข้อที่ 10)
ผ้าร่มกันแดด กันฝน ชนิดพิเศษ น้ำไม่ซึม เป็นคุณสมบัติของผ้าใด
    LINEN
    SILK
    NYLON
    COTTON