พายุ (Storm)

   พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลกและบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรง
                ของพายุ จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่บางประการคือความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ
                และขนาดความกว้าง หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณ ที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายุ
                จะมีหน่วย วัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริกเตอร์ ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

               ประเภทของพายุ พายุแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ
                  1. พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง
                      หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องความกดอากาศต่ำ อาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่างๆ
                      ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด

                 2. พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล
                     หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตาม เข็มนาฬิกา โดยมีชื่อต่างกันตาม
                     สถานที่เกิด กล่าวคือ

              เรียงตามลำดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
                    พายุเฮอร์ริเคน (Hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
                    อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก

                    พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น

                    พายุไซโคลน (Cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเล
                    ติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย จะเรียกว่า พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy)

                    พายุโซนร้อน (Tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่อ่อนกำลังลงขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลางลดลง
                    เมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง

                    พายุดีเปรสชัน (Depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองธรรมดา หรือฝนตกหนัก

               3. พายุทอร์นาโด (Tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง
                   หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบกและในทะเล หากเกิดในทะเล
                   จะเรียกว่า นาคเล่นน้ำ (Water Spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า แต่หมุนตัวยื่นลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง
                   จึงเรียกกันว่า ลมงวงช้าง

                   ลมสลาตัน เป็นชื่อภาษาไทยใช้เรียกลมแรงหรือพายุช่วงปลายฤดูฝน ที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
                   นอกจากนี้ยังใช้เรียกพายุทั่วไปที่มีความรุนแรงทุกชนิด รวมทั้งพายุต่างๆ ข้างต้นที่มีความรุนแรงข้างต้น

 
                                                                                                                        By : Narisara nuchprem 3/4
 
                   1.เอาใจเขามาใส่ใจเรา  2.เชื่อมั่นตัวเอง  3.อย่ามองคนที่หน้าตา  4.กล้าคิด พูด และทำ  5.เมื่อมีเรื่อง จงหมั่นปรึกษาผู้อื่น 
                   6.และจงเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นด้วย  7.อย่าโกหกกับเรื่องที่คุณคิดว่าผิด  8.ไว้ใจบุคคลที่สมควรไว้ใจ  9.เปิดใจให้กว้าง  10.มองการณ์ไกล
                   11.วางแผนอนาคต  12.อย่าโทษตัวเอง  13.มีความรับผิดชอบ  14.ตอบแทนเมื่อได้รับ  15.ให้ในสิ่งที่ผู้อื่นอยากได้และไม่มี 
                   16.อย่าใช้อารมณ์ แต่จงใช้ความคิด  17.คิดถึงส่วนรวมให้มาก  18.ดูแลตัวเองให้เป็น  19.รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี  20.อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่า 
                   21.อย่ารู้ค่าสิ่งที่อยู่กับเราต่อเมื่อเราสูญเสียไปแล้ว  22.จงรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังทำอะไร  23.ที่ทำอยู่มีผลดี ผลเสีย มีประโยชน์ หรือไร้ประโยชน์ 
                   24.อย่าวัวหายแล้วล้อมคอก  25.ให้อภัยแก่ตนเองและผู้อื่น 26.อย่าเก็บอดีตมาทำร้ายตนเอง แต่จงหัดที่จะเรียนรู้จากมัน  27.คนไม่ผิดคือคนที่ใหม่เคยทำอะไร 
                   28.ได้หน้าอย่าลืมหลัง  29.คุณไม่ใช่พระเจ้า อย่าคิดซ่อนความรู้สึก แต่จงวางแผนที่จะดูแลมันไม่ให้เสีย  30.อย่าอ่านข้อความที่มีประโยชน์ผ่านๆ 
                   31.อ่านแล้วคิด คิดแล้วทำ หมั่นพัฒนาตนเอง 32.รู้จักแบ่งเวลา และหน้าที่  33.ทำประโยขน์ให้แก่ส่วนรวมบ้าง  34.อย่าเห็นแก่ตัว

                    35.อย่ารอคอยในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 36.อย่ากลัวในสิ่งที่ตนสามารถสู้หรือเปลี่ยนแปลงมันได้  37.กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ หัดเติมให้คนอื่น แล้วเขาจะกลับมาเติมให้คุณเอง 

                   38.เพื่อนไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันก็คุยกันได้ 39.อย่าคิดว่าเขาไม่โทร.มา ถ้าคุณก็ไม่เคยโทร.ไป  40.จง เป็นฝ่ายให้มากกว่าเป็นฝ่ายรับ 
                   41.ดูแลบิดามารดาให้ดี คุณมีโอกาศ รีบทำซะก่อนที่จะไม่มี 42.อย่าเสียใจกับสิ่งที่เลวร้ายหรือสูญเสียไปแล้ว มันไม่กลับมา แต่คุนสามารถทำมันใหม่หรือเรียนรู้จากมันได้ 
                   43.คำพูดเมื่อพูดไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาได้ ดังนั้น คิด ก่อนพูด  44.อย่าทุ่มเทในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ 
                   45.คำพูดให้กำลังใจคนได้ ปลอบใจได้ ยุให้ทะเลาะกันได้ ทำให้เสียความรู้สึกได้ จงรู้ที่จะพูด  46.ชีวิตไม่ใช่เกม พลาดแล้วไม่สามารถเริ่มใหม่หรือกดโหลดได้ 
                   47.หาจุดหมายให้กับชีวิต  48.เครียดได้ แต่เครียดให้เป็น  49.ถ้างง เขียนหนังสือได้ แต่เขียนให้เป็นภาษา  50.วันๆหนึ่งคุณทำอะไรบ้าง ที่ไม่ใช่ กิน นอน เล่น

                   51.ไม่มีหมอคนไหนรอให้คนไข้จะตายแล้วค่อยช่วยหรอกนะ  52.เพื่อนคุณก็เช่นกัน อย่าปล่อยให้เขาเครียดจนจะตายแล้วถึงไปถามหรือดูแล 

                   53.ร่างกายไม่ใช่เครื่องจักร ให้มันพักผ่อนซะบ้าง 54.คุณซื้อนาฬิกาได้ แต่คุณไม่สามารถซื้อเวลาได้  55.ตอนนี้มีใครคอยคุณอยู่รึเปล่า ถ้ามีกลับไปหาซะ 
                   56.ตอนนี้คุณถึงเมื่อไหร่ ทำอะไรซะบ้าง 57.อย่ากล่าวคำขอโทษบ่อย มีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่ทำแล้วไม่ต้องตามไปขอโทษ 
                   58.ตอนคุณลำบากคุณคิดถึงใคร คุณอยากให้ใครช่วยเหลือ 59.ตอนนี้คนกำลังสบายอยู่ แล้วคนที่คุณเคยขอความช่วยเหลือล่ะ หมดประโยชน์แล้วหรือ
                   60. ไม่ใช่ แล้วไง ต้องให้บอกต่อมั้ย 61.ทำอะไรก้อได้ให้ตัวเองมีความสุข แต่อย่าบนทุกข์ของคนอื่น 
                   62.ตอนที่คนกำลังอ่านประโยคนี้ จงจำไว้ว่าคุณเป็นมนุษย์ และยังมีชีวิตอยู่ 
                   63.ใครเป็นคนทำให้คุนมีชีวิต ตอบแทนเขาบ้างหรือยัง  64.ไม่ต้องรอให้ถึงวันพิเศษใดๆ แค่เข้าไปบอกเขาว่ารักก้อเพียงพอแล้ว 
                   65.อย่ารอให้ถึงวันเกิดเพื่อน ถึงจะได้คุยกันหรือให้ของขวัญกัน 66.ไม่มีกฏหมายข้อใดห้ามให้ของขวัญในวันธรรมดา 
                   67.ถ้าเป็นคุณอยู่ดีๆ มีเพื่อนเอาขนมมาให้ คุณจะรู้สึกดีมั้ย หรือดูที่ราคาขนม  68.เหล้าทำให้คุณลืมได้ตอนเมาแอ๋ แต่เพื่อนแท้ทำให้คุณลืมเรื่องร้ายๆได้ตลอดชีวิต 
                   69.อย่าคิดว่าตนเองไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใคร อย่างน้อยๆถ้าคุณได้อ่านข้อความนี้ จงรู้ไว้ว่าคุณยังมีคนพิมพ์คนนี้อีกคน 
                   70.อย่าคิดว่าตนเองเป็นคนโชคร้ายที่สุด และอย่าคิดว่าตนเองเป็นคนโชคดีที่สุด 71.อย่าพูดว่าไม่มาเป็นเราไม่รู้หรอก ถ้า งั้นคุณก้อไม่รู้เรื่องของเขาเช่นกัน 
                   72.เหนื่อยนักก็หยุดพักซะบ้าง  73.อย่าคิดว่าคนดีไม่มีในสังคม เพราะคุณก็เป็นคนเพียงแต่คุณยังไม่ได้ทำอะไรบางอย่าง 
                   74.ปริศนาในเกมคุณแก้ได้ แล้วทำไมปริศนาในชีวิตคุณแก้ไม่ได้ ในเมื่อบทสรุปอยู่ในตัวคุณ  75.คุณมองเพชรที่ความงามภายในหรือป้ายราคาภายนอก
                   76.ถ้าคุณกินอาหารเหลือ ลองนึกถึงเด็กที่ไม่มีอันจะกิน  77.มีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่ได้เขียนอยู่ในหนังสือ ลองค้นคว้าดูจะรู้ 
                   78.ลูกธนูที่ถูกปล่อยจากหน้าไม้ อันตรายน้อยกว่าหอกที่เเทงมาจากข้างหลัง 79.การถูกหักหลังเป็นสิ่งที่เจ็บปวด อย่าให้มันเกิด 
                   80.ทำยังไง ต้องให้ขโมยขึ้นบ้านก่อน ถึงไปดูรั้วบ้านใช่มั้ย 81.ทำใจกับสิ่งต่างๆ ล่วงหน้าไว้บ้างก้อดี 
                   82.จะยกตัวอย่าง สมมติคนที่คุณรักจากไปตอนนี้ คุณคิดว่า คุณทำอะไรให้เขาบ้างหรือยัง  83.อย่าตอบว่าทำยังไงก็ตอบแทนไม่หมด ขอถามว่าทำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ 
                   84.คุณทำใจได้แล้วหรือถ้ามันเกิดอะไรขึ้น คุณไปร้องไห้ข้างโลงศพ ยังไงเขาก้อไม่ฟื้นมาได้ยินหรอกนะ  85.ตัวคุณมีค่าอยู่แล้ว อยู่ที่คุณรู้จักดึงมันออกมาใช้ได้รึเปล่า 
                   86.หัดคุยกับตัวเองซะบ้าง แล้วจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้  87.ร่างกายใช้มากี่ปีแล้ว เคยดูแลมันบ้างรึเปล่า หรือเอาไว้เพื่อให้วิญญาณมีที่สิงสถิต 
                   88.การใส่เสื้อสวยๆไม่ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นหรอกนะ ที่ดีขึ้นคือบุคลิกต่างหาก  89.หาความสุขของตัวเองให้เจอ หัดมีความสุขซะบ้าง อดีตเราลืมไม่ได้แต่เลิกคิดได้ 
                   92.สิ่งที่คุณปล่อยผ่านๆ ไปในชีวิตหรือเรื่องคุนเห็นว่าไม่สำคัญ กลับมาดูเเลตรงนั้นบ้างก็ดี 93.อย่าไว้ใจใครเกินไป ไม่ได้สอนให้ระแวงไม่ไว้ใจใคร แต่ระวังไว้บ้างก็ดี 
                   94.อย่าตามเพื่อนนัก กินเหล้า เล่นไพ่ เที่ยวหญิงเที่ยว  95.ยาเสพติดทุกชนิด อย่าคิดจะลองเด็ดขาด 
                   96.อย่าทำตามเพื่อนเพราะเพื่อนทำกันหมด ร่างกายเขากับร่างกายเรา แน่นอนจิตใจก็เหมือนกัน  97.ผู้ชายยังไงก้อคือผู้ชาย ผู้หญิงยังไงก็คือผู้หญิง 
                   98.บางครั้งการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป  99.ไม่มีมิตรถาวรและศัตรูที่เเท้จริง  100.จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อตัวเราเอง คนที่เรา รัก และคนที่อยู่รอบกายเรา

 

เครดิต : Fwdder.com  ชลธิชา   มหากลั่น 3/4 กลุ่ม 1
ข้อคิดดีๆที่เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ  พร้อมแปลเป็นไทย
Stop blaming others. Take responsibility
for every area of your life.

อย่าโยนความผิดให้คนอื่น แต่จงรับผิดชอบ
ชีวิตของตนในทุกๆด้าน
Bebrave. Even if you're not, pretend to be.
No one can tell the difference.

จงทำกล้าเข้าไว้
ไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากล้าจริงหรือไม่จริง
Don't mess with drugs, and don't associate
with those who do.

อย่าไปยุ่งกับยาเสพย์ติด

แล้วก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด

     
Forget the joneses.
ไม่ต้องไปแข่งมั่งแข่งมีกับคนอื่นเค้า
Make it a habit to do nice thing
for people who'll never find out.

หัดทำสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นจนเป็นนิสัย
โดยไม่จำเป็นต้องให้เค้ารับรู้
Don't let anyone ever see you tipsy.
อย่าเมาเหล้าให้ใครเขาเห็นเข้าเชียว

     
Think big thoughts,
but relish small pleasures

จะคิดการใดจงคิดให้ใหญ่ๆเข้าไว้
แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย
Smile s lot. It costs nothing and is beyond price.
ยิ้มให้มากๆ เข้าไว้ เพราะมันไม่ได้เสียหายอะไร
มีแต่จะได้ด้วยซ้ำ
Never use profanity.
อย่าพูดคำหยาบคายเป็นอันขาด
     
Learn to listen. Opportunity sometimes
knocks very softly.

จงรู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึง
แบบแว่ว ๆ เท่านั้น
Keep your watch five minutes fast.
ตั้งนาฬิกาให้เร็วขึ้นห้านาที
Never deprive someone of hope;
it might be all thay have.

อย่าทำลายความหวังของใคร
เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้
     
Strive for excellence, not perfection.
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

Be tough minded but tenderhearted.
จงมีความคิดที่แข่งขันกล้าแกร่ง แต่มีหัวใจที่อ่อนโยน
Be punctual
and insist on it in others.
จงเป็นคนตรงต่อเวลา
แล้วเรียกร้องให้คนอื่นตรงต่อเวลาด้วย
     
Don't waste time responding to your critics.
ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต

Avoid negative people.
หลีกเลี่ยงคนที่มองโลกในแง่ร้าย
Be kinder than necessary.
มีความเมตตาให้มากเกินความจำเป็นเข้าไว้
     
Give people a second chance, but not a third.
จงให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่สอง แต่อย่าให้ถึงสาม
Never take action when you're angry.
อย่ากระทำการตอบโต้เวลาโมโห
Wear out, don't rust out.
เหนื่อยได้ แต่อย่าให้ดูโทรม
     
Learn to recognize the inconsequential,
then ignore it
ดูให้ออกว่าอะไรเป็นเรื่องนอกประเด็น
พอรู้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจ
Don't quit a job until tou've lined up another
อย่ากจากงานที่ทำอยู่ จนกว่าจะได้งานใหม่เรียบร้อยแล้ว

Never criticize ter person who signs your
paycheck. If you ar unhappy
with your job, resign.
อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุข
ก็ลาออกเสีย
     
Be insatiably curious. Ask 'why' a lot.
จงเป็นคนช่างอยากรู้อยากเห็นเข้าไว้
และตั้งคำถามว่า "ทำไม" ไว้ให้มากๆ
Measure people by by the size of their hearts.
not the size of their bank accounts.
วัดคนจงวัดที่ใจ ไม่ใช่วัดที่ตัวเลขบัญชีในธนาคาร
Become the most positive and enthusiastic
person you know.
จงทำตนให้เป็นคนที่กระตือรือร้นที่สุด
เท่าที่เราเคยรู้จัก

     

เครดิต : http://bbs.pramool.com/webboard/view.php3?katoo=r1160978 

ด.ช.ธเนศทร์ จึงถาวรอนันต์ ม.3/4 เลขที่ 36 กลุ่ม 4
     


             สัตว์ที่ใหญ่และ มีน้ำหนักมากที่สุดในโลก (ปลาวาฬสีน้ำเงิน (Blue Whale)
             สัตว์ที่ ตัวสูงที่สุด (ยีราฟ เป็นสัตว์ที่พบในบริเวณอัฟริกา ทางแถบใต้ของทะเลทรายสะฮะรา สูงถึง 23 ฟุต)
             สัตว์ที่มีราคาแพงที่สุด (หมีแพนด้า เมื่อปี 2523 การซื้อขายกันในราคาถึง 30 ล้านเหรียญสหรัฐ) สัตว์ ที่มีอายุยืนที่สุด (เต่า ซึ่งมีอายุ 152 ปี)
             สัตว์ที่มีตาโตที่สุด (ปลาหมึกยักษ์ ( giant squid ) ตามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกินกว่า 15 นิ้ว)

             สัตว์ ที่มีระยะเวลาตั้งท้องนานที่สุด
(ซาลามานเดอร์ ถ้าอยู่บนภูเขาแอลป์ จะใช้เวลาตั้งท้อง 38 เดือน แต่ถ้าอยู่ในที่ราบธรรมดาจะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 24-26 เดือน)  
            
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ที่ลึก ที่สุด (ปลาวาฬ ดำลงไปลึกถึง 620 ฟาธอม ประมาณ 1,134 เมตร)
             สัตว์บก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (ช้างอัฟริกา โดยเฉลี่ยช้างมีน้ำหนักประมาณ 5.7 ตัน)
             สัตว์ บกที่วิ่งเร็วที่สุด (ชีต้า สามารถวิ่งได้เร็วประมาณ 60 ไมล์ต่อชั่วโมง พบแถวอัฟริกาตะวันออกอิหร่าน อัฟกานิสถาน)
             นกที่ตัวใหญ่ที่สุด (นกกระจอกเทศ สูงประมาณ 9 ฟุต น้ำหนักราว ๆ 156.5 กิโลกรัม)
             นกอะไร บินเร็วที่สุด (นกอินทรีย์ (Golden Eagle) บินได้ชั่วโมงละ 15 ไมล์)

             นกที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุด (นกแพนกวิน สามารถว่ายน้ำได้ประมาณ 17 ไมล์ต่อชั่วโมง)
             สัตว์เลื้อยคลานที่ตัว ใหญ่ที่สุด (จระเข้ พบแถวเอเซีย ออสเตรเลีย นิวกีนี และมาเลเซีย มีน้ำหนักประมาณ 900-1150 ปอนด์)
             งูที่ตัวยาวที่สุด (งูฉลาม มีความยาวเกินกว่า 20 ฟุต พบในอินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์)
             ปลาทะเลที่ ใหญ่ที่สุด (ปลาวาฬ)   นก อะไรตาไวที่สุด (แร้ง)
             ปลาอะไรที่ดุร้ายที่สุด (ปลาปิรันยา อยู่ในลุ่มแม่น้ำอเมซอน ปลาเพียงฝูงเล็ก ๆ จะรุมกินคนหมดอย่างรวดเร็ว) 
             ปลา น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด (ปลาบึกโตเต็มที่จะมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 2.43 เมตร น้ำหนักประมาณ 163 กิโลกรัม)
             ปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุด (ปลาฉนาก (sail fish ) สามารถว่ายน้ำได้เร็วประมาณ 35 ไมล์ต่อชั่วโมง)
             ปลาที่ มีปริมาณมากที่สุด (ปลาซาร์ดีน)
             ปลาที่มีพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด (ปลาไหลไฟฟ้าสามารถให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 400 โวลต์ ที่กระแส ไฟฟ้า 1 แอมเปร์)
             ต้นไม้ ที่สูงที่สุด (เรดวู๊ด (ซีวอยอะ) พบบริเวณใกล้ฝั่งแคลิฟอร์เนีย ต้นที่สูงที่สุดพบที่แคลิฟอร์เนีย สูง 367.8 ฟุต)
             ไม้ที่หนักที่สุด (black ironwood หรือ South African iron wood ความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 1.49 น้ำหนัก 1490 กิโลกรัม ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร)
             สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่ สุดของโลกคือ (Wood Buffalo National Park ในเมืองอัลเบอร์ตา ประเทศ แคนาดา มีเนื้อที่คือ 45,480 ตารางกิโลเมตร)
             พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลที่ ใหญ่ที่สุดในโลกคือ (จอห์นจีเซตต์ อะควเรียม อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา)
             แผ่น ดินไหวที่มีคนตายมากที่สุด (แผ่นดินไหวเมืองเชนลี ซานสีและโฮนาน ประเทศจีนเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ค.ศ. 1556 มีคนตาย  ประมาณ 830,000 คน)

             การระเบิดภูเขาไฟที่มีพุ่งลาวาไปในบริเวณกว้างที่สุด
(ภูเขาไฟที่เมืองแทมโบลา ประเทศอินโดนีเซีย ระเบิดเมื่อ 5-7 เม.ย. 1815  มีพื้นที่ถึง 151.7 ตารางกิโลเมตร)
             จากการระเบิดของภูเขาไฟที่มีการเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ ที่สุดคือ (ภูเขาไฟกรากะตัว อยู่ระหว่างสุมาตรากับชวา ในอินโดนีเซีย 
             ภูเขา ไฟระเบิดพ่นลาวาท่วมหมู่บ้าน 163 หมู่บ้าน คนตายราว ๆ 36,380 คน หินกระเด็นไปเป็นระยะทาง 34 ไมล์)
             ภูเขาไฟที่ดับแล้วตั้งอยู่สูงที่ สุด (ภูเขาไฟไกลแดนลูเลนลาโก อยู่ชายแดนระหว่างซิลี กับอาร์เจนตินา 22,057 ฟุต)
             ภูเขาไฟที่ดับแล้วตั้งอยู่สูงที่สุด (ภูเขาไฟโวลแคนแอนโตฟอลลา ในอาร์เจนตินา สูง 21,162 ฟุต)
             น้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก (น้ำพุร้อนไวแมนกุ (Waimangu) ในนิวซีแลนด์เคยพุ่งสูงถึง 1,500 ฟุต หรือ 457 เมตร)
             ทะเลที่ใหญ่ที่สุด (ทะเลจีนใต้ มีพื้นที่ 1,148,500 ตารางไมล์)
             อ่าวที่ใหญ่ที่สุด (อ่าวเม็กซิโก, แต่อ่าวที่เรียกว่า Bay ที่ใหญ่ที่สุดคืออ่าวฮัดสัน ทางตอนเหนือของแคนาดา)

             ฟยอร์ดตามชาย ฝั่งที่ยาวที่สุด (นอร์ธเวสต์ฟยอร์ด ทางตะวันออกของกรีนแลนด์ ยาวถึง 313 กิโลเมตร)
             ช่องแคบที่กว้างที่สุดในโลก (ช่องแคบทาร์ทาร์อยู่ระหว่างเกาะซัลคาลิน และแผ่นดินใหญ่โซเวียต มีระยะทางถึง 800 กิโลเมตร)
             ช่องแคบที่กว้างที่สุดในโลก (ช่องแคบเดวิส อยู่ระหว่างเกาะกรีนแลนด์กับเกาะแบฟฟิน มีความกว้างที่ต่ำที่สุดถึง 338 กิโลเมตร)
              เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก (เกาะกรีนแลนด์ มีพื้นที่ 840,000 ตารางไมล์)
              แนวหินประการังที่ใหญ่ ที่สุดในโลก
(เกรทแบริเออร์ (Great Barrier Reef of Queensland) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ  ออสเตรเลียมีความยาวถึง 2027 กิโลเมตร)
              ถ้ำ ที่ยาวที่สุดในโลก (ถ้ำแมมมอธ อยู่ในสวนสาธารณะแห่งชาติมลรัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา มีความยาวถึง 379.1 กิโลเมตร)
              ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก (ภูเขาหิมาลัย ส่วนที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 29,028 ฟุต อยู่ระหว่างชายแดนของธิเบตกับเนปาล)
              ที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ที่ราบธิเบต ทางเอเซียตอนกลางมีความสูงเฉลี่ย 16,000 ฟุต จากน้ำทะเล และมีพื้นที่ 200,000  ตารางกิโลเมตร)

              ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ทะเลสาบแคสเปียน อยู่ทางใต้ของรัสเซียและอิหร่าน มีความยาว 1225 กิโลเมตร และมีพื้นที่ 360,700 ตารางกิโลเมตร)
              ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดใน โลก (ทะเลทรายสะฮะรา ในอาฟริกาเหนือ ยาว 5150 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 8.4ล้านกิโลเมตร)
              น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก (น้ำตกแองเจล (Angel) ในเวเนซูเอลา สูง 3,212 ฟุต)
              แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก (แม่น้ำไนล์ยาว 6670 กม. ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอเรเนียน)
              ที่ดอนสาม เหลี่ยม (delta) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (แกงกา (Ganga) อยู่ระหว่างบังคลาเทศกับแบงกอลตะวันตก)
              แม่น้ำที่มีกระแสน้ำกว้าง ใหญ่ที่สุดในโลก (แม่น้ำอะเมซอนไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติคทางใต้ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 120,000 คิวบิค เมตร/วินาที)
              ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ ที่สุด (ดาวพฤหัสบดี Jupiter มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 88,846 ไมล์)
              ดาว เคราะห์ที่เล็กที่สุด และมีอากาศหนาวเย็นที่สุด (ดาวพลูโต วัดอุณหภูมิ –220 องศาเซลเซียส)
              ดาวเคราะห์ที่หมุนเร็วที่สุด (ดาวพุธ สามารถหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว 107,030ไมล์ต่อชั่วโมง)
              ดาว เคราะห์ที่ร้อนที่สุด (ดาวพระศุกร์ หรือดาวประจำเมือง หรือดาวประกายพรึก มีอุณหภูมิสูง 462 องศาเซลเซียส)
              ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด (ดาวพระศุกร์ เมื่อเข้ามาใกล้โลกที่สุดมีระยะทาง 25.7 ล้านไมล์)
              ดาว เคราะห์ที่มีแสงสุกใสที่สุด (ดาวพระศุกร์ และดาวที่มองเห็นแสงเลือนที่สุดคือ ดาวพลูโต)
              ดาวเทียมดวงที่มีขนาด ใหญ่ที่สุด (ดาวกานีมีตหรือจูปีเตอร์ 3 มีน้ำมากกว่าดวงจันทร์ 2.02 เท่า มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,270 ไมล์)
              ดาวเทียมดวงที่มีขนาดเล็กที่สุด (เลดา (Leda) หรือจูปีเตอร์ 8 มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 9 ไมล์)
              หอสมุดอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หอสมุดแห่งรัฐสภาอเมริกัน (The Library of Congress) กรุงวอชิงตัน มีหนังสือมากกว่า  18 ล้านเล่ม)
              มหาวิทยาลัย อะไรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (มหาวิทยาลัยคารูอีน (Karueein) ในมอรอคโค ตั้งมาตั้งแต่ค.ศ. 859)
              มหาวิทยาลัยอะไรที่รับนักศึกษามากที่สุด (มหาวิทยาลัยซิตี้ออฟนิวยอร์ค รับนักศึกษา 269,929 คน)
              สิ่งก่อสร้าง ที่สวยที่สุดในโลกคืออะไร (ทัชมาฮัล อยู่ในประเทศอินเดีย)
              พระราชวัง อะไรตั้งอยู่บนที่สูงที่สุด (พระราชวังโปลาทา ในเมืองลาทา ประเทศธิเบตสูงกว่าระดับน้ำทะเล 11,830 ฟุต)
              พระราชวังอะไรสวยงามที่ สุดในโลก (พระราชวังแวร์ซาย ในประเทศฝรั่งเศส สร้างในสมัยพระเจัา หลุยส์ที่ 14)
              หอคอยอะไรที่สูงที่สุดในโลก (หอคอย ซี.เอ็น (CN Tower) กรุงโทรอนโต ประเทศแคนาดา สูง 1,822 ฟุต)
              เมืองที่มีประชากรน้อยที่ สุดในโลก (วาติกันซิตี้ มีพระคาร์ดินัลเพียง 728 รูป)
              มหาวิทยาลัย ตำรวจที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก คือมหาวิทยาลัยอะไร (มหาวิทยาลัยสก๊อตแลนด์ยาร์ด (Scotland Yard University) ในประเทศ อังกฤษ)

              พิพิธภัณฑ์อะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ( American Museum of Natural History กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา)
              พิพิธภัณฑ์อะไรที่เก่า แก่ที่สุด (พิพิธภัณฑ์แอช โมลีน อ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สร้างปี ค.ศ. 1679)
              สิ่ง ก่อสร้างอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปิรามิด (Pyramid) ที่เมืองกิเชย์ประเทศอียิปต์ สร้างในสมัยพระเจ้าคิออปส์)
              ถนนอะไรที่ กว้างที่สุดในโลก (มานูเมนตัล แอกซิส ในบราซิลกว้าง 1.5 ไมล์)
              สิ่ง ก่อสร้างอะไรที่ใช้เวลาก่อสร้างนานที่สุด (หอเอนปิซา ประเทศอิตาลี)
              พระราชวัง ที่ใหญ่ที่สุด คือ (พระราชวังอิมพีเรียล ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเนื้อที่ 177.9 เอเคอร์)
              เกาะที่ใหญ่ที่สุดใน โลกคือ (เกาะกรีนแลนด์ ในมหาสมุทรอาร์คติด มีพื้นที่ประมาณ 840,000 ตารางไมล์)
              หลอดไฟฟ้าอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หลอดไฟฟ้าที่สร้างเป็นอนุสรณ์แก่เอดิสัน ผู้คิดประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเป็นคนแรกอยู่ที่ Yellow Stone สหรัฐอเมริกา)
              สุสาน อะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (สุสานซุนยัดเซ็น ประเทศจีน)

              อุโมงค์รถไฟใต้ ดินอะไรที่ยาวที่สุดในโลก (อุโมงค์มอสโคว์เมโทร ของประเทศรัสเซีย เสร็จในปี 2522 ยาว 19.07 ไมล์)
              กำแพงอะไรที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก (กำแพงเมืองจีน ยาว 2,150 ไมล์ ใช้กรรมกรสร้างถึง 3 แสนคน)
              พระพุทธ รูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน (วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี)
              หอ ประชุมอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หอประชุมองค์การสหประชาชาติ (United Nations Building) อยู่ที่กรุงนิวยอร์ค  ประเทศสหรัฐอเมริกา)
              หอนาฬิกา อะไรที่เรือนใหญ่ที่สุดในโลก (หอนาฬิกาบิกเบน ในกรุงลอนดอน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2399 นาฬิกานี้มีน้ำหนัก 13 ตัน)
              ปืนใหญ่อะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปืนใหญ่กุสตาฟเกซิ ของเยอรมัน ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ลำกล้องยาว 1,344 นิ้วใช้กระสุน หนัก 8 ตัน)
              ระฆังอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ระฆังชาร์โคโลโคล ที่วังเครมลิน กรุงมอสโคว์รัสเซีย สูง 26 ฟุต หนัก 198 ตัน)
              เจดีย์อะไรสวยงามที่สุดในโลก (เจดีย์ชเวดากองแห่งพม่า)
              ตึก อะไรที่สูงที่สุดในโลก (ตึกเซียร์ ที่ชิคาโก รัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เป็นตึกทำงานที่สูงที่สุดในโลก สูง 1,454 ฟุต 443 เมตร
              มี 110 ชั้นและก่อนหน้านี้มีตึก World Trade Center อยู่ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา สูง 1,350 ฟุต สูงกว่า  ตึก Empire State ซึ่งสูง 1,250 ฟุต)
              กล้องดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน (อยู่บนยอดเขาบาโลมาร์ ชื่อเฮลเทลสโคป ในรัฐแคลิฟอร์เนีย)
              คุกอะไร ที่ลือชื่อที่สุดในโลก (คุกเชบาสตีลย์ ในคราวปฏิวัติฝรั่งเศส พ.ศ. 2497)
              สะพาน แขวนที่ยาวที่สุดในโลก (สะพานฮัมเมอร์เอสเตอรี่ ในอังกฤษ ยาว 4,626 ฟุต)
              ทาง รถไฟสายใดที่ยาวที่สุดในโลก (สายทรานส์ไซบีเรีย ยาว 5,413 ไมล์ จากมอสโคว์ถึงเวลดิวอสต๊อค)
              ดินแดนประเทศอะไรใช้อูฐมากที่สุด (อัฟริกา)
               ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(ดอก Amold's Rafflesia สีแดงคล้ายอิฐ ดอกกว้างประมาณ 3 ฟุต กลีบหนาประมาณ 1 นิ้ว หนัก ดอกละ 15 ปอนด์ มีในเกาะสุมาตรา) 
                                                                ....ด.ญ.ณัฐริการ์ พูนชัย ม.3/4 เลขที่ 23 กลุ่ม7....


                                                                                    ข้อคิดรอบตัว 21 ข้อ 
 
                  1. จงให้มากกว่าที่ผู้รับต้องการ และทำอย่างหน้าชื่นตาบาน     2. จงพูดกับคนที่ถึงแม้จะอายุน้อยกว่า แต่เขาก็มีความสำคัญเท่ากัน 
                  3. จงอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยิน ใช้ทั้งหมดที่มี และนอนเท่าที่อยากจะนอน     4. เมื่อกล่าวคำว่า "ฉันรักเธอ" จงหมายความตามนั้นจริง ๆ 
                  5. เมื่อกล่าวคำว่า "ขอโทษ" จงสบตาเขาด้วย     6. ก่อนจะตัดสินใจแต่งงาน จงหมั้นเสียก่อนอย่างน้อย 6 เดือน 
                  7. จงเชื่อในรักแรกพบ     8. อย่าหัวเราะเยาะความฝันของผู้อื่น คนที่ไม่มีฝันก็เหมือนไม่มีอะไร 
                  9. เมื่อรักจงรักให้ลึกซึ้ง และ ร้อนแรง อาจจะต้องเจ็บปวดแต่นั่นคือหนทางเดียวที่ทำให้ชีวิตถูกเติมเต็ม 
                  10. ในเหตุการณ์ขัดแย้ง โต้อย่างยุติธรรม ไม่มีการตะโกนใส่กัน     11 .อย่าตัดสินคนเพียงเพราะญาติๆ ของเขา 
                  12. จงพูดให้ช้า แต่ต้องคิดให้เร็ว     13. ถ้าถูกถามด้วยคำถามที่ไม่อยากตอบ จงยิ้มแล้วถามกลับว่า จะรู้ไปทำไม 
                  14.จงจำไว้ว่า สองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือความรัก และความสำเร็จ ล้วนต้องมีการเสี่ยง     15. พูดว่า ขอพระคุ้มครอง เมื่อได้ยินใครจาม 
                  16. เมื่อพ่ายแพ้ จงอย่าสูญเสียบทเรียนไปด้วย     17. จงจำไว้ว่า นับถือผู้อื่น นับถือตนเอง รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ 
                  18. จงอย่าให้ความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ มาทำลายมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่     19. ทันทีที่รู้ตัวว่าทำผิด ลงมือแก้ไขทันที 
                  20. จงยิ้มเวลารับโทรศัพท์ ผู้ฟังจะเห็นได้จากน้ำเสียงของเรา     21. จงหาโอกาสอยู่กับตัวเองบ้าง


                                                                               ข้อคิดในแง่ของธรรมะ 100 ข้อ 

        ๑. จงทำดี อย่าหวังค่าตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม ๒. จงทำดี ให้มันดีถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดี ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
        ๓. จงทำดี แต่อย่าอวดดีเพราะทุกคนก็มีดีไม่เหมือนกัน ๔. อุปสรรคมักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำความดีดีเหลือเกินหนี้สินเก่าจะได้หมดไป
        ๕. อุปสรรคมักจะไม่เกิดขึ้นในขณะกำลังทำความชั่ว เพราะเป็นทางกู้หนี้สินใหม่เข้ามาแทน ๖. ทุก ๆ คนปรารถนาแต่สิ่งที่ดี แต่ไม่รู้จักการทำความดี
        ๗. ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อย่าพยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
        ๘. คนโง่ไม่มีความพยายามที่จะเข้าใจอะไรได้เลย ได้แต่เอะอะโวยวายว่า "ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ทำไม ? ถึงต้องเป็นเรา ทำไม ? ทำไม ?
        ๙. ผู้ฉลาดในธรรม ยอมรับว่า "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" ซึ่งไม่มีอะไรที่น่าตกใจเลย เพราะเป็นเรื่องธรรมดา
        ๑๐. ชีวิตที่ไม่ขาดทุน คือการไม่เคยทำความชั่วเลย ๑๑. เพราะฉะนั้นคนเราเจอทั้งสุขและทุกข์ เพราะว่าทำทั้งดี ทำทั้งชั่ว
        ๑๒. การตามใจตัวเองอยู่เสมอ เป็นทางตันในการดำเนินชีวิต ๑๓. การขัดใจตัวเอง ก็คือการขัดเกลาหนทางให้ราบเรียบ
        ๑๔. ถ้าหากเราอยากให้คนอื่นมาเข้าใจหรือเอาใจในตัวเรา เหมือนกับว่าเรายังเป็นเด็กไร้เดียงสาไม่รู้จักเติบโตเลย 
        ๑๕. เราพยายามที่จะเข้าใจคนอื่น มากกว่าที่จะให้คนอื่นมาเข้าใจ ตอนนี้ เรากำลังจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว
        ๑๖. หลาย ๆ ชีวิต เดินสวนทางกันไปมาอยู่ในขณะนี้มีทางดำเนินชีวิตไม่เหมือน และก็มีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกัน
        ๑๗. เราอย่าเข้าใจว่า มีความทุกข์มากกว่าคนอื่น คนอื่นมีความทุกข์มากกว่าเราก็ยังมี
        ๑๘. การร้องไห้เป็นการแสแสร้งที่แบบเนียนเหลือเกินในวัน เพราะพรุ่งนี้เราจะร้องเพลงก็ได้
        ๑๙. เพราะฉะนั้น เวลาเรามีความทุกข์  ก็อย่าเข้าใจว่า เรามีความทุกข์ เวลาเรามีความสุข ก็อย่าเข้าใจว่า เรามีความสุข
               ไม่เช่นนั้นเราต้องเป็นคนบ้า ร้องไห้บ้าง ร้องเพลงบ้าง ตามประสาคนบ้า
        ๒๐. คนอื่นจะให้ได้ดังใจเรานั้น ทุกอย่างไม่มีเลย เพียงแต่เรายอมรับเขา อยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งเท่านั้น
        ๒๑. แม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่ได้ดังใจเรา แล้วคนอื่นจะให้ได้ดังใจเรานั้น เป็นอันไม่มี ๒๒. เราไม่ได้ดังใจเขา จะให้เขาได้ดังใจเราอย่างไร
        ๒๓. ปรารถนาสิ่งใด อย่าพึงดีใจไว้ล่วงหน้า พลาดหวังสิ่งใด อย่าพึงเสียใจตามหลัง ๒๔. ทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นเช่นนั้นเอง
        ๒๕. หากยึดถือมาก ให้ความสำคัญมันมาก ทุกข์มาก ๒๖. หากยึดถือน้อย ให้ความสำคัญมันน้อย ทุกข์น้อย ๒๗. ยินดีไปตามความอยาก คือความมักมากไม่มีสิ้นสุด
        ๒๘. แท้จริง ผัว ไม่มี เมียไม่มี ลูกไม่มีทรัพย์สมบัติก็ไม่มี แต่ความยึดมั่นด้วยความลุ่มหลงอย่างหนาแน่นว่าเรามี
        ๒๙. สักวันหนึ่ง เราคงจะไม่มีอะไรสักอย่างเลย ถึงวันนั้น เราทำใจได้ไหม ?
        ๓๐. การเกิดขึ้น เพื่อเริ่มต้นไปสู่ความดับลง ท่านจะยึดถือ หรือไม่ยึด นั้นมันเป็นเรื่องของท่าน
        ๓๑. อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น กับความรับผิดชอบ มันคนละอย่างกัน
        ๓๒. วันนี้ต้องดีกว่าวานนี้พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ ๓๓. ทำดีในวันนี้ พรุ่งนี้จะดีของมันเอง ๓๔. คนโง่จะเสียใจ ร้องไห้ตลอดวัน โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย
        ๓๕. ส่วนคนฉลาด จะรีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เท่าที่จะทำได้ ๓๖. เรารักในสิ่งใด จะต้องจากในสิ่งนั้น ช้าหรือเร็วมันอีกเรื่องหนึ่ง
        ๓๗. ถ้าผัวตายก่อนเมีย เมียจะต้องเสียใจ ถ้าเมียตายก่อนผัว ผัวจะต้องเสียใจ ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียใจ 
        ๓๘. ถ้าไม่อยากเสียใจ เมื่อจากกันไป ก็อย่าดีใจเมื่อตอนได้มา ๓๙. ท่านแน่ใจหรือว่าท่านเป็นพระเอกหรือนางเอกตลอดนิรันดรกาล
        ๔๐. ใช่แน่นอน ! ท่านเป็นตัวเอกในเรื่องของท่าน แต่ท่านอาจจะเป็นตัวสำรองในเรื่องของผู้อื่น
        ๔๑. เรายืนอยู่บนสนามชีวิต ต้องต่อสู้อุปสรรคทุกรูปแบบ จนกว่าจะปิดฉากละครแห่งชีวิต ด้วยการตายลงไป
        ๔๒. บทเรียนในตำราเรียน กับบทเรียนในชีวิตจริง มันคงละอย่างกัน 
        ๔๓. ไม่มีตำราเล่มไหน ที่จะสอนเราทุกอย่างก้าวว่าวันนี้เราจะต้องเจออะไรบ้าง และจะต้องแก้อย่างไร ?
        ๔๔. เสียเงินทอง เสียสิ่งของ เสียเวลา และก็เสียใจ เป็นการจ่ายค่าเทอมชีวิต ๔๕. คนฉลาดจะจ่ายค่าเทอมที่ถูกที่สุด ส่วนคนโง่จะจ่ายค่าเทอมที่แพงกว่ากัน
        ๔๖. ที่จริงคนตาบอด พิกลพิการเขาน่าจะเป็นทุกข์มากกว่าเรา ทำไม ? เขายังยิ้มแย้มแจ่มใสได้ ๔๗. ทำไมเราจึงทุกข์กว่าคนพิกลพิการเล่า ?
        ๔๘. กายพิการ แต่ใจไม่พิการ ใจพิการ  ๔๙. เราสามารถตัดสินหนทางดำเนินชีวิตของเราเองได้ ดีหรือชั่ว อยู่ที่ตัวของเรา
        ๕๐. คนอื่นสามารถบังคับเราเป็นเพียงบางเวลา  ส่วนใจของเรานั้น ไม่มีใครสามารถบังคับได้นอกจากตัวของเราเท่านั้น
        ๕๑. ถึงแม้งานจะสับสนยุ่งยากเหลือเกิน หากใจมีอิสระแล้ว ไม่เห็นจะยุ่งยากตรงไหน ๕๒. ทุกคนเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ ตายเพื่อทำหน้าที่ ดีกว่าตายเพราะไม่ทำหน้าที่
        ๕๓. รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบเพื่อนที่ดี และรับผิดชอบสังคม ๕๔. วันนี้เราด่าเขา วันหน้าเขาต้องด่าเรา 
        ๕๕. คนทำบาป เพราะเห็นแก่กิน ไม่ต่างอะไรกับกินอาหารผสมยาพิษอย่างเอร็ดอร่อย กินมากก็มีพิษมา กินน้อยก็มีพิษน้อย
        ๕๖. กฎหมายทางโลก คุ้มครองสัตว์บางจำพวกเท่านั้น ส่วนกฎแห่งกรรมทางธรรม คุ้มครองสัตว์ทุกจำพวก
        ๕๗. กฎระเบียบของทางโลก อนุโลมไปตามความอยาก ส่วนกฎทางธรรมอนุโลมไปตามความเป็นจริง
        ๕๘. กรรมคือการกระทำให้สัตว์หยาบ และละเอียดประณีตต่างกัน ๕๙. ไม่มีพระเจ้าองค์ใด ที่จะสร้างเรา
               บริสุทธิ์ไม่มีพระเจ้าองค์ใด ที่จะทำให้เราร่ำรวยได้ ไม่มีพระเจ้าองค์ใด ที่จะทำให้เราเป็นผู้ได้นอกจากตัวของเราเอง
        ๖๐. คำว่า "ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว"มากเหลือเกินที่คนได้ยิน น้อยเหลือเกินที่คนรู้จัก ๖๑. เหตุการณ์ความเป็นไปของทางโลก
               ไม่มีสิ้นสุด เราไม่สามารถจะติดตามได้ตลอดกาลเพราะอายุยังมีที่สิ้นสุด เราจะบ้ากับมันหรือไม่บ้า มันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้น
         ๖๒. เพื่อมิให้เสียเวลา จงกลับมามองดูจิตใจของตนเอง ทำไมถึงซอกแซกสับส่ายถึงขนาดนั้น
         ๖๓. มันเคยตัว เพราะเราให้โอกาสมันมากเกินไป เพราะรักมันมาก จึงไม่กล้าขัดใจ นาน ๆ ไปอาจกลายเป็นโรควิกลจริตทางด้านจิตใจ
         ๖๔. การเอาชนะใจตนเอง ไม่ให้ไหลสู่อำนาจฝ่ายต่ำ เป็นสิ่งประเสริฐแท้
         ๖๕. วันนี้ เราตามใจของตนเองด้วยอำนาจแห่งความอยาก วันพรุ่งนี้ เราต้องหมดโอกาสที่จะสบายใจ
         ๖๖. วันนี้ เราไม่ตามใจตนเองพรุ่งนี้ เราจะอยู่อย่างสบาย ๖๗. ยิ่งแก่ ยิ่งงก เพราะเขางกมาตั้งแต่ยังไม่แก่ ยิ่งแก่ ยิ่งดี เพราะเขาดีตั้งแต่ยังไม่แก่
         ๖๘. การวิ่งไปตามความอยาก คือการฆ่าตนเองด้วยความพอใจ  ๖๙. ศัตรูมักมาในรูปรอยแห่งความเป็นมิตร ความทุกข์มักมาในรูปรอยแห่งความสุข
         ๗๐. น้ำหวานผสมยาพิษ คนโง่จะชอบดื่ม เพราะไม่รู้ ยาเสพติด ทำลายร่างกายตนเอง คนโง่ก็จะพากันเสพทั้งที่รู้
         ๗๑. ความสบายกายและสบายจิต  จะหาซื้อด้วยเงินแสนเงินล้านไม่มีเลย ไม่จำเป็นจะต้องซื้อด้วยเงินและทอง
         ๗๒. คนที่มีศรัทธามีคุณค่ายิ่งกว่าเงินแสนเงินล้าน ๗๓. เมื่อมีศรัทธา ควรมีปัญญาประกอบด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นคนงมงาย ขาดเหตุผล
         ๗๔. คนนิยมสร้างพุทธ  ที่เป็นรูป คือพุทธรูป แต่ไม่นิยมสร้างพุทธ ที่เป็นนาม คือสภาวธรรมที่รู้แจ้ง รู้จริง ทำให้รู้จักพุทธะ
         ๗๕. ความจริงต้องมีให้พิสูจน์ จึงจะถือว่าจริงแน่นอน คนโง่จะไม่เชื่อตั้งแต่เริ่มต้น จึงไม่พบกับความจริงในชีวิต มีแต่ความงมงายในชีวิต
         ๗๖. คนใดถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ว่าเป็นสาระ  ถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ว่าเป็นสาระคนนั้นมีทางดำเนินในทางที่ผิด เขาจะไม่พบแก่นสารชีวิตที่แท้จริงเลย
         ๗๗. ผู้ที่หลงเปลือกนอก ย่อมไม่เห็นแก่นใน ผู้ถึงแก่นใน ย่อมเข้าใจเปลือกนอก
         ๗๘. ความสนุกสนานมัวเมาประมาทในชีวิต ไม่ใช่หนทางดำเนินชีวิตที่แท้จริง มันเป็นหนทางที่ทำให้เสียเวลา
         ๗๙. หากคนให้ความสำคัญกับการ กิน เล่น เสพกาม และนอน มากกว่าคุณธรรม เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไม่ดีกว่ากันหรือ ? เพราะว่าไม่มีกฎหมายห้าม 
         ๘๐. หากจิตใจเต็มด้วยความโลภ โกรธ หลง ช่องว่างในหัวใจไม่มี มีแต่ความอึดอัด ๘๑. อาหารที่กินเข้าไปมาก แสนจะอึดอัด แต่มีทางระบายออก
         ๘๒. ยิ่งความโลภ โกรธ หลง ลดลงมากเท่าไร ความปลอดโปร่ง ยิ่งมีขึ้นมากเท่านั้น ๘๓. แสงสว่างในทางธรรม จุดประกายให้ชีวิต ให้พบแต่ความสดใส
         ๘๔. ความสุขทางโลก เหมือนกับการเกาขอบปากแผลที่คัน ยิ่งเกายิ่งมัน เวลาหยุดเกา มันแสบมันคัน เพราะเป็นความสุขเกิดจากความเร่าร้อน
         ๘๕. เมื่อตอนที่อยากได้ ก็เป็นทุกข์ขณะที่แสวงหา ก็เป็นทุกข์ ได้มาแล้วกลัวฉิบหายไป ก็เป็นทุกข์ 
         ๘๖. เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็ต้องมี เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ย่อมไม่มี  ๘๗. หากมีแล้ว ทำให้มีความสุข ควรมี ถ้าหากมีแล้ว ทำให้มีความทุกข์ ไม่รู้จะมีไว้ทำไม ?
         ๘๘. ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยง เราไปยึดมั่นความไม่เที่ยงนั้นว่าความสุข ๘๙. แม้ความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยง จะไปหวังเอาอะไรอีกเล่า ?
         ๙๐. พบกันก็เพื่อจากกันได้มาก็เพื่อจากไป ๙๑. มองทุกข์ให้เห็นทุกข์ จึงจะมีความสุข ๙๒. ความเบาใจ คลายกังวล ย่อมมีได้ แก่บุคคลผู้เข้าใจธรรมะ
         ๙๓. ยิ่งเข้าถึงธรรมที่เป็นจริงมากเท่าใด ความเบาสบายใจยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
         ๙๔. เพราะความสุขทางโลก ไม่ให้อะไรมากไปกว่าความเพลิดเพลิน มัวเมา ประมาทในชีวิต จนลืมทางธรรม ๙๕. ทางเดิน ๒ ทาง ทางโลก และ ทางธรรม
         ๙๖. ทางโลก คือการปล่อยใจไปตามความอยากในโลกีย์ ทางธรรม คือการควบคุมใจตนเอง ให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครอง 
         ๙๗. ผิดหวังทางโลก ยังมีทางธรรมคุ้มครอง หากคนนั้นรู้จักธรรม ๙๘. ผิดหวังทางโลก อยากทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งตนเอง คนนั้นแหละ ไม่รู้จักธรรม
         ๙๙. ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดถือมั่น ๑๐๐. มันเป็นเช่นนั้นเอง

                                                      ข้อคิดดี ๆ 100 ข้อ (สามรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้)

       บางครั้งการใช้ชีวิต ก้อไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอ ไป เราจำเป็นต้องมีหลักยึดเตือนใจ เพื่อให้อยู่ในสัวคมอย่างสงบสุข และสง่างาม ไม่เว้นเเต่จะเป็นการปฏิบัติต่อคน
       ที่เราคิดว่าเป็นเพื่อน เพื่อเป็นการรักษามิตรภาพให้ยืนยาว อีกทั้งยังเป็นการคบกันด้วยความจิงใจ ช่วยเหลือกันในยามมีความทุกข์ ในยามสุขก็แบ่งปันให้กัน
       ด้วยความจิงใจ หากใครบอกว่า โอ้โหตั้ง 100 ข้อเชียวหรอ แต่ขอบอกว่าลองศึกษาดูก่อน มันไม่มากไม่มายและยากเย็นเกินไปที่เราจะปฏิบัติเลยจริงๆ


        1.เอาใจเขามาใส่ใจเรา
2.เชื่อมั่นตัวเอง3.อย่ามองคนที่หน้าตา 4.กล้าคิด พูด และทำ 5.เมื่อมีเรื่อง จงหมั่นปรึกษาผู้อื่น 6.และจงเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นด้วย
        7.อย่าโกหกกับเรื่องที่คุนคิดว่าผิด 8.ไว้ใจบุคคลที่สมควรไว้ใจ 9.เปิดใจให้กว้าง 10.มองการณ์ไกล 11.วางแผนอนาคต 12.อย่าโทษตัวเอง
        13.มีความรับผิดชอบ 14ตอบแทนเมื่อได้รับ 15.ให้ในสิ่งที่ผู้อื่นอยากได้และไม่มี 16.อย่าใช้อารมณ์ แต่จงใช้ความคิด 17.คิดถึงส่วนรวมให้มาก
        18.ดูแลตัวเองให้เป็น 19.รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี 20.อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่า21.อย่ารู้ค่าสิ่งที่อยู่กับเราต่อเมื่อเราสูญเสียไปแล้ว
        22.จงรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังทำอะไร 23.ที่ทำอยู่มีผลดี ผลเสีย มีประโยชน์ หรือไร้ประโยชน์ 24.อย่าวัวหายแล้วล้อมคอก 25.ให้อภัยแก่ตนเองและผู้อื่น
        26.อย่าเก็บอดีตมาทำร้ายตนเอง แต่จงหัดที่จะเรียนรู้จากมัน 27.คนไม่ผิดคือคนที่ไมม่เคยทำอะไร 28.ได้หน้าอย่าลืมหลัง
        29.คุนไม่ใช่พระเจ้า อย่าคิดซ่อมความรู้สึก แต่จงวางแผนที่จะดูแลมันไม่ให้เสีย 30.อย่าอ่านข้อความที่มีประโยชน์ผ่านๆ
        31.อ่านแล้วคิด คิดแล้วทำ หมั่นพัฒนาตนเอง 32.รู้จักแบ่งเวลา และหน้าที่ 33.ทำประโยขน์ให้แก่ส่วนรวมบ้าง 34.อย่าเห็นแก่ตัว
        35.อย่ารอคอยในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 36.อย่ากลัวในสิ่งที่ตนสามารถสู้หรือเปลี่ยนแปลงมันได้
        37.กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ หัดเติมให้คนอื่น แล้วเขาจะกลับมาเติมให้คุนเอง 38.เพื่อนไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันก้อคุยกันได้
        39.อย่าคิดว่าเขาไม่โทร.มา ถ้าคุนก้อไม่เคยโทร.ไป 40.จง เป็นฝ่ายให้มากกว่าเป็นฝ่ายรับ 41.ดูแลบิดามารดาให้ดี คุนมีโอกาศ รีบทำซะก่อนที่จะไม่มี
        42.อย่าเสียใจกับสิ่งที่เลวร้ายหรือสูญเสียไปแล้ว มันไม่กลับมา แต่คุนสามารถทำมันใหม่หรือเรียนรู้จากมันได้
        43.คำพูดเมื่อพูดไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาได้ ดังนั้น คิด ก่อนพูด 44.อย่าทุ่มเทในสิ่งที่ไร้ประโยชน์
        45.คำพูดให้กำลังใจคนได้ ปลอบใจได้ ยุให้ทะเลาะกันได้ ทำให้เสียความรู้สึกได้ จงรู้ที่จะพูด 46.ชีวิตไม่ใช่เกม พลาดแล้วไม่สามารถเริ่มใหม่หรือกดโหลดได้
        47.หาจุดหมายให้กับชีวิต 48.เครียดได้ แต่เครียดให้เป็น 49.ถ้างง เขียนหนังสือได้ แต่เขียนให้เป็นภาษา 50.วันๆหนึ่งคุนทำอะไรบ้าง ที่ไม่ใช่ กิน นอน เล่น
        51.ไม่มีหมอคนไหนรอให้คนไข้จะตายแล้วค่อยช่วยหรอกนะ 52.เพื่อนคุนก้อเช่นกัน อย่าปล่อยให้เขาเครียดจนจะตายแล้วถึงไปถามหรือดูแล
        53.ร่างกายไม่ใช่เครื่องจักร ให้มันพักผ่อนซะบ้าง 54.คุนซื้อนาฬิกาได้ แต่คุนไม่สามารถซื้อเวลาได้ 55.ตอนนี้มีใครคอยคุนอยู่รึเปล่า ถ้ามีกลับไปหาซะ
        56.ตอนนี้คุนคอยใครอยู่รึเปล่า จะคอยอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ ทำอะไรซะบ้าง 57.อย่ากล่าวคำขอโทษบ่อย มีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่ทำแล้วไม่ต้องตามไปขอโทษ
        58.ตอนคุนลำบากคุนคิดถึงใคร คุนอยากให้ใครช่วยเหลือ 59.ตอนนี้คนกำลังสบายอยู่ แล้วคนที่คุนเคยขอความช่วยเหลือล่ะ หมดประโยชน์แล้วหรือ
        60. ไม่ใช่ แล้วไง ต้องให้บอกต่อมั้ย 61.ทำอะไรก้อได้ให้ตัวเองมีความสุข แต่อย่าบนทุกข์ของคนอื่น
        62.ตอนที่คนกำลังอ่านประโยคนี้ จงจำไว้ว่าคุนเป็นมนุษย์ และยังมีชีวิตอยู่ 63.ใครเป็นคนทำให้คุนมีชีวิต ตอบแทนเขาบ้างหรือยัง
        64.ไม่ต้องรอให้ถึงวันพิเศษใดๆ แค่เข้าไปบอกเขาว่ารักก้อเพียงพอแล้ว 65.อย่ารอให้ถึงวันกิดเพื่อน ถึงจะได้คุยกันหรือให้ของขวัญกัน
        66.ไม่มีกฏหมายข้อใดห้ามให้ของขวัญในวันธรรมดา 67.ถ้าเป็นคุนอยู่ดีๆมีเพื่อนเอาขนมมาให้ คุนจะรู้สึกดีมั้ย หรือดูที่ราคาขนม
        68.เหล้าทำให้คุนลืมได้ตอนเมาแอ๋ แต่เพื่อนแท้ทำให้คุนลืมเรื่องร้ายๆได้ตลอดชีวิต
        69.อย่าคิดว่าตนเองไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใคร อย่างน้อยๆถ้าคุนได้อ่านข้อความนี้ จงรู้ไว้ว่าคุนยังมีคนพิมพ์คนนี้อีกคน
        70.อย่าคิดว่าตนเองเป็นคนโชคร้ายที่สุด และอย่าคิดว่าตนเองเป็นคนโชคดีที่สุด 71.อย่าพูดว่าไม่มาเป็นเราไม่รู้หรอก ถ้า งั้นคุนก้อไม่รู้เรื่องของเขาเช่นกัน
        72.เหนื่อยนักก้อหยุดพักซะบ้าง 73.อย่าคิดว่าคนดีไม่มีในสังคม เพราะคุนก้อเป็นคนเพียงแต่คุนยังไม่ได้ทำอะไรบางอย่าง
        74.ปริศนาในเกมคุนแก้ได้ แล้วทำไมปริศนาในชีวิตคุนแก้ไม่ได้ ในเมื่อบทสรุปอยู่ในตัวคุน 75.คุนมองเพชรที่ความงามภายในหรือป้ายราคาภายนอย
        76.ถ้าคุนกินอาหารเหลือ ลองนึกถึงเด็กที่ไม่มีอันจะกิน 77.มีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่ได้เขียนอยู่ในหนังสือ ลองค้นคว้าดูจะรู้
        78.ลูกธนูที่ถูกปล่อยจากหน้าไม้ อันตรายน้อยกว่าหอกที่เเทงมาจากข้างหลัง 79.การถูกหักหลังเป็นสิ่งที่เจ็บปวด อย่าให้มันเกิด
        80.ทำยังไง ต้องให้ขโมยขึ้นบ้านก่อน ถึงไปดูรั้วบ้านใช่มั้ย 81.ทำใจกับสิ่งต่างๆล่วงหน้าไว้บ้างก้อดี
        82.จะยกตัวอย่าง สมมติคนที่คุนรักจากไปตอนนี้ คุนคิดว่า คุนทำอะไรให้เขาบ้างหรือยัง
        83.อย่าตอบว่าทำยังไงก้อตอบแทนไม่หมด ขอถามว่าทำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
        84.คุนทำใจได้แล้วหรือถ้ามันเกิดอะไรขึ้น คุนไปร้องไห้ข้างโลงศพ ยังไงเขาก้อไม่ฟื้นมาได้ยินหรอกนะ
        85.ตัวคุนมีค่าอยู่แล้ว อยู่ที่คุนรุ้จักดึงมันออกมาใช้ได้รึเปล่า 86.หัดคุยกับตัวเองซะบ้าง แล้วจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุนยังไม่รู้
        87.ร่างกายใช้มากี่ปีแล้ว เคยดูแลมันบ้างรึเปล่า หรือเอาไว้เพื่อให้วิญญาณมีที่สิงสถิต 88.การใส่เสื้อสวยๆไม่ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นหรอกนะ ที่ดีขึ้นคือบุคลิกต่างหาก
        89.หาความสุขของตัวเองให้เจอ หัดมีความสุขซะบ้าง อดีตเราลืมไม่ได้แต่เลิกคิดได้ 90.ลองทำอะไรบ้าๆบ้างก้อดี อย่ายึดติดนักเลย
        91.ผู้พิมพ์ไม่ใช่คนรู้อะไรมากมาย ไม่ได้มาโชว์ว่าตัวเองอวดรู้ แต่อยากให้คุนได้รุ้อะไรไว้บ้างก้อดี
        92.สิ่งที่คุนปล่อยผ่านๆ ไปในชีวิตหรือเรื่องคุนเห็นว่าไม่สำคัน กลับมาดูเเลตรงนั้นบ้างก้อดี
        93.อย่าไว้ใจใครเกินไป ไม่ได้สอนให้ระแวงไม่ไว้ใจใคร แต่ระวังไว้บ้างก้อดี 94.อย่าตามเพื่อนนัก กินเหล้ากิน เล่นไพ่เล่น เที่ยวหญิงเที่ยว
        95.ยาเสพติดทุกชนิด อย่าคิดจะลองเด็ดขาด 96.อย่าทำตามเพื่อนเพราะเพื่อนทำกันหมด ร่างกายเขากับร่างกายเรา แน่นอนจิตใจก้อเหมือนกัน
        97.ผู้ชายยังไงก้อคือผู้ชาย ผู้หญิงยังไงก้อคือผู้หญิง 98.บางครั้งการอยู่คนเดียวก้อไม่ได้เลวร้ายเมอไป
        99.ไม่มีมิตรถาวรและศัตรูที่เเท้จริง 100.จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อตัวเราเอง คนที่เรา รัก และคนที่อยู่รอบกายเรา

                                                                    ด.ช.ธนกร  พลสุเจริญ  ชั้นม.3/4  เลขที่ 26   กลุ่ม 2 
 
สวนสนุกสยามพาร์ค

                            ตั้งชื่อแบบนี้หลายคนต้องคิดว่านี้ต้องอยู่ในไทยแน่ๆ  แต่ความจริงเเล้ว Siam Park ได้ก่อสร้างขึ้นใน เตเนรีฟ ประเทศสเปน !! 
              โอ้ววว ใครอยากยลความงานสวนน้ำ ที่ถูกทำขึ้นมาเป็นธีมของไทย ก็คงต้องออกแรงบินกันหน่อย 
              เจ้าปาร์คตัวนี้ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2004 ด้วยเงินทุนถึง 52 ล้านยูโรเลยทีเดียว บนเนื้อที่ 18.5 เฮคเตอร์ ตามกำหนดการเดิมจะเปิดให้บริการในเดือน พฤษภาคม เมื่อปี 2007
              แต่เนื่องด้วยความล่าช้าของการก่อสร้างทำให้ต้องเลื่อนมาเปิดในซัมเมอร์ปีนี้แทน  โดย ภายในตัวปาร์คนี้ประกอบไปด้วยสวนน้ำขนาดใหญ่ 
              เครื่องเล่นที่พร้อมให้บริการหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงภัตรคารอาหาร และแถมยังตกแต่งด้วยสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ 
              จำนวน 25 อย่างที่เราจะได้ภูมิใจในความเป็นไทย สวนน้ำแห่งนี้ดีไซน์โดย รศ.ฤทัย ใจจงรัก ค่ะ 

                             สวน สนุกสยามพาร์คแห่งนี้ จะนำท่านสู่โลกแห่งการผจญภัย ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน ตั้งแต่ ชมการต้อนรับจากเจ้าสิงโตทะเลขี้เล่น
              เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวตลาดน้ำ โรงน้ำชา พร้อมสนุกกับเครื่องเล่นทางน้ำ 14 ชนิด ไปจนถึงอิ่มอร่อยกับร้านอาหารไทยและบีชบาร์ 5 แห่ง 
              ด้วยการออกแบบ และตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณที่ดีเลิศ ผสมผสานกับแนวความคิดแห่งศตวรรษที่ 21
              ซึ่งทุกๆ รายละเอียดได้รับการสรรค์สร้างอย่างวิจิตรบรรจง ด้วยสัมผัสอันวิเศษ และประสบการณ์ที่สยามปาร์คมอบให้กับทุกท่าน
              จะทำให้สวนน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่ทุกคนชื่นชอบ... 

                             สยามพาร์คจะครองสถิติโลก 5 ประเภทด้วยกัน คือ: 
              1. สวนน้ำวนที่ยาวที่สุดในโลก  2. สวนน้ำวนที่สูงที่สุดในโลก - มีความแตกต่างของแต่ละระดับถึง 8 เมตร  3. คลื่นเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
              4. สวนน้ำที่มีเครื่องเล่นทางน้ำครบครันที่สุดในโลก  5. หมู่บ้านทรงไทยตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย 25 อาคาร 

                             โม โน แพลนเน็ต ผู้ให้บริการรับจองห้องพักในโรงแรม ที่พักแบบออนไลน์ ทั้งในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ
              รวมถึงผู้ที่มีใจรักความมันส์ และ ความหวาดเสียวของเครื่องเล่น ที่จะทำให้ท่านตื่นเต้นจนแทบจะหยุดลมหายใจ ไปสัมผัสความสนุกแบบไทยๆ แต่ไกลบ้านด้วยตัวเองที่ 
              สยามพาร์ค เตเนรีฟ สเปน ด้วยรายชื่อโรงแรมแนะนำในสเปน ที่มีให้ท่านได้เลือกตั้งแต่โรงแรมราคาถูก 3 ดาว ไปจนถึงโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว บนทำเลอันดีเยี่ยม 

                             โดยสวนน้ำแห่งนี้มีแบ่งออกเป็น 10 โซน 15 เครื่องเล่น

             *  Tower of Power - สไลเดอร์ยักษ์สูง 28 เมตร  *  Siam Beach - หายทรายขาวทั้งใหญ่และกว้างเหมือนมาทะเลเมืองไทยจริงๆ 
             *  The Dragon - กรวยน้ำยักษ์ให้เรานั่งยางไหลตามน้ำผ่านอุโมงค์ขนาดใหญ่  *  The Giant - ให้เรานั่งยางไหลตามน้ำผ่านอุโมงค์ลอดปากยักษ์ไทย 
             *  Jungle Snake - ให้เราล่องแก่งด้วยความเร็วสูง ในบรรยากาศป่าดงดิบ กับงูขนาดใหญ่ 
             *  Lazy River - แม่น้ำจำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้เราได้ลอยไปตามสายน้ำเพือผ่อนคลายอริยาบท แล้วไปจบที่อ่างน้ำวนจากุชชี่ 
             *  Lost City - โซนสำหรับเด็ก ที่จำลองเมืองอารยธรรมโบราณที่สาปสูญ ที่มีถังน้ำขนาดใหญ่สำหรับเทน้ำ ใส่พวกเด็กๆ 
             *  Makong Rapids - ให้บรรยากาศการนั่งแพยางขนาดใหญ่ ล่องไปตามสายน้ำเชียวกรากของแม่น้ำโขง ความสนุกสำหรับครอบครัว 
             *  Naga Racer - สไลด์เดอร์แบบหลายรางอย่างที่มีในเมืองไทย แต่มีให้เราเล่นในบรรยาศบันไดวัดไทย ที่มีพญานาคขนาบข้าง 
             *  Wave Palace - โซนทะเลที่มีคลื่นซัดกระหน่ำตลอดเวลา มีกระดานโต้คลื่นให้เล่นได้ 


จาก ด.ญ.ณัฐริการ์ พูนชัย ม.3/4 เลขที่ 23 กลุ่ม 7
 
 
ทายนิสัยจากวันเกิด [ ด.ญ.กนกพร คุณโฑ ม.3/4 เลขที่29 กลุ่ม 9 ]
           เกิดวันที่ 1 คุณเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นไปหมดเสียทุกอย่าง เวลาที่ทุ่มกับอะไรแล้ว คุณจะลืมแม้กระทั้งจะกินจะนอน
           ไฟของคุณในส่วนนี้น่าชมเชยมาก แต่ขอติงซักหน่อยตรงที่คุณขี้เบื่อจังเลย จะรักใคร่ใหลหลงกับคนที่คุณรู้สึกประทับใจในครั้งแรกที่พบกัน
           ไม่ต้องการที่จะศึกษาหรือดูใจอะไรกันล่ะ ส่วนคนที่คุณไม่ชอบหน้าเสียตั้งแต่แรกแล้ว คุณก็จะไม่มีวันทำใจให้คบหาสมาคมกับเขาหรือเธอได้เลย
           ไม่ว่าความรักหรือการสมาคม คุณก็จะรักจริงเกลียดจริง และเก็บความรู้สึกไม่เป็นด้วย ถ้าได้ทะเลาะกันก็จะรุนแรงขนาดมองหน้ากันไม่ติดอีกเลย

 • เกิดวันที่ 2 คุณมีไอเดียและประสาทสัมผัสที่เป็นเลิศ แต่กลับนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่เก่งและไม่เต็มที่ ซึ่งคงเป็นเพราะคุณยึดถืออยู่กับอุดมการณ์มากไป รวมทั้งเก็บตัวจนเกินไปด้วย แต่เนื่องจากคุณเป็นคนฉลาดและสุขุม จึงไม่มีปัญหาในเรื่องอารมณ์ชั่ววูบพาไปแน่ จะค่อยๆ รักอย่างช้าๆ เงียบๆ บางที่รักเขาข้างเดียวเสียตั้งนาน เป็นคนโรแมนติก และเป็นผู้ให้แบบมอบกายถวายชีวิตซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียวเสียด้วย

 • เกิดวันที่ 3 แม้คุณจะบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา และโรแมนติก แต่การแสดงออกของคุณนั้นดูเป็นคนกระฉับกระเฉงและก๋ากั่น ด้วยนิสัยที่ขัดกันอยู่ในตัว ซึ่งคุณเองก็ไม่เข้าใจตัวเอง นี่แหละทำให้คนอื่นๆก็เข้าใจคุณยากหนักเข้าไปใหญ่ แต่ลึกๆ แล้วคุณช่างระแวดระวังและมีความอดทนมาก จะมีความรักที่ยิ่งใหญ่จนชาวบ้านตกตะลึงพรึงเพริด ถ้าคุณปักอกปักใจกับใครแล้ว ใครก็ตามอย่าได้มาห้ามคุณเสียให้ยากเลย
  คุณเชื่อมั่นในตนเองเป็นที่สุด และพร้อมเสมอที่จะหนีตามกัน หากผู้ใหญ่คัดค้าน

 • เกิดวันที่ 4 คุณเป็นคนคิดอย่างรอบคอบเสียก่อนจึงลงมือทำ จึงไม่ค่อยพบความผิดพลาดเท่าไหร่ แต่ด้วยความขี้ระแวงของคุณที่มีมากจนเกินไปนี่แหละ ที่ทำให้คุณเบรกตัวเองบ่อยเกินความจำเป็น เลยทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนขวางๆ ทั้งที่โดยปกติแล้วคุณก็ร่าเริง
  และคบกับใครได้ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ดูคุณสงบเสงี่ยมแบบนี้ เวลามีความรัก คุณจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย และคุณอาจจะพบรักกับคนที่ใครๆ คิดไม่ถึง หรือไม่ก็พบรักแบบ กะทันหัน หลังจากไปเที่ยวแค่ 3 วัน 5 วัน คือมักจะมีความรักที่บังเอิญและน่าเซอร์ไพร้ส์

 • เกิดวันที่ 5 แม้คุณจะไม่ค่อยพูดค่อยจา แต่คุณกลับชอบสิ่งที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณจะไม่มีวันทนได้หรอกกับความซ้ำซากจำเจ ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังไม่ชอบขอความเห็น หรือความช่วยเหลือจากใครด้วย คุณถือว่าชีวิตคุณ คุณต้องเป็นคนลิขิตเอง
  และคุณก็ยังมีสายตาอันแหลมคมอีกด้วยสิ ถ้าคุณนึกรักใครแล้ว คุณจะเดินหน้าทันที แต่คุณขี้หึงและชอบเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ตลอดจนอยากที่จะผูกมัดคนรักเอาไว้ชนิดดิ้นไม่หลุด ยิ่งถ้าเจอคู่แข่งด้วยแล้ว ก็ยิ่งเหมือนเติมเชื้อไฟให้คุณทันที บรื้อออออ

 • เกิดวันที่ 6 คุณเป็นคนโอบอ้อมอารีมีจิตใจงดงาม และชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่บางทีก็มากเกินไป จนกลายเป็นชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน ดูผิวเผิน
  คุณจะเป็นคนเงียบๆเฉยๆ แต่พอเข้าตาจน คุณกลับมีความกล้าและใจป้ำเสียจนคนรอบข้างอ้าปากค้างด้วยความตกใจ และจินตนาการของคุณก็แปลกแหวกแนวเหลือเกินด้วยซิ มักจะมีความรักที่เรียบง่ายไม่หวือหวา แต่เป็นความรักที่เปิดเผยสดชื่น
  เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าคนรักที่จี๋จ๋า หวานจ๋อย และความรักของคุณก็มักจะพัฒนามาจากความเป็นเพื่อน ตลอดจนความใกล้ชิดกันด้วย

 • เกิดวันที่ 7 คุณมีประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลม ไวต่อความรู้สึกต่างๆ แต่เก็บอารมณ์ได้อย่างมิดชิด เป็นคนเรียบเฉย ไม่ชอบอะไรที่โอเวอร์ แต่ส่วนลึกของจิตใจแล้วกลับทิฐิ และหลงตัวเองด้วย ก็เลยเป็นคนมีมานะและสู้สุดฤทธิ์เลยแหละ คุณมีความกล้าอย่างเหลือเฟือ ชนิดคนรอบข้างคาดคิดไม่ถึง และจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนรักได้เร็วมากด้วย

 • เกิดวันที่ 8 คุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยม เป็นคนเด่นที่อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชม แถมหัวไว ฉลาดปราดเปรื่อง
  และมีความคิดที่แหวกแนวไม่เหมือนใครอีกด้วย แต่เสียอยู่หน่อยตรงที่คุณขี้เบื่อและไม่มีความแน่นอน
  เลยทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนได้บ้างในบางครั้ง ป็นยอดนักรักที่มักเที่ยวไปตกหลุมรักใครต่อใครอยู่เสมอ ซึ่งก็มักสมหวังในรักเสียด้วยซิ
  คุณจะหลงรักคนที่มีรสนิยมดี และไม่เคยพอที่จะมีคนรักเพียงคนเดียว แม้ความรักของคุณจะเร่าร้อนรุนแรง และก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อยู่ได้ไม่ยั่งยืนนักนะ

 • เกิดวันที่ 9 คุณเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งหรือประชาสัมพันธ์ตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะ คุณไม่ทราบว่าจะแสดงความเป็นตัวคุณให้ชาวบ้านเขารู้ได้อย่างไรนั่นเอง หรือจะพูดไปอีกทีคุณอาจจะไม่สนใจว่า ใครเขาจะมอง
  จะคิดกับคุณยังไงก็ได้ คุณจึงถูกเข้าใจผิดได้ง่ายในตอนต้นๆ โดยธาตุแท้แล้วคุณเป็นคนร่าเริง แต่ในสายตาของเพศตรงข้ามคุณคือคนที่ลึกลับ
  เต็มไปด้วยปริศนา ชวนให้ศึกษาและค้นหาเป็นอย่างยิ่ง คุณหัวไว และฉลาดเฉลียวเป็นอย่างมาก แต่เพื่อนๆ กลับรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจยาก ไม่รู้ว่าใจจริงของคุณคิดอะไรอยู่กันแน่ มักไม่ยอมบอกหรือแสดงให้คนที่คุณรักรู้หรอกว่าคุณรักชอบอีกฝ่าย แต่มักจะเฝ้าฝันถึงคนๆ เดียว
  อยู่นานหลายปีดีดักหรือชั่วชีวิต หรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะลืมคนรักคนแรกได้ แต่คุณก็เอาจริงเอาจังและรับผิดชอบในความรู้สึกของคนรักคนปัจจุบัน
  ซึ่งจะไม่มีวันนอกใจ หรือทรยศอีกฝ่ายได้เลย แถมคุณยังมีโชคในเรื่องลูกอีกด้วย

 • เกิดวันที่ 10 คุณเป็นคนที่มีความสามารถและทำงานเก่ง ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งขนาดมีชื่อเสียงโด่งดังเลยละ
  หรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะก้าวพรวดๆ สู่ชื่อเสียงและเกียรติยศตลอดจนฐานะอันโดดเด่นในสังคม คุณทนไม่ได้ที่จะต้องเป็นผู้ตามใคร
  เป็นคนไวต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และยังมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย จึงสามารถสร้างสิ่งแปลกๆใหม่ๆ สิ่งแล้วสิ่งเล่าออกมาป้อนสังคม แม้เรื่องการแต่งตัวคุณก็ไม่มีพลาด จะนำสมัยและเนี้ยบตลอดกาล เป็นคนขี้หึงขี้หวง พอมีคนรักทีไรคุณก็อยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอีกฝ่ายขึ้นมาทันที แถมยังหัวรั้นมีทิฐิมากกกก ปากอย่างใจอย่าง ฟอร์มจัด เลยมักทำให้พลาดโอกาสในเรื่องความรักหรือสูญเสียคนรักไปอย่างน่าเสียดายบ่อยๆ

 • เกิดวันที่ 11 คุณเป็นคนสง่างามและสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ดีและสุขุมเยือกเย็น จึงทำให้ใครต่อใครพากันเชื่อถือคุณ
  และอดอิจฉาคุณไม่ได้ คุณจะไม่ยอมฝืนหรือดันทุรังเด็ดขาด แต่จะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับคนรอบๆข้างได้เป็นอย่างดี
  เป็นคนใจดีมีเมตตา เกลียดความไม่ดีไม่ถูก ไม่ควรทั้งหลาย และเป็นคนมีคุณธรรมอย่างมาก คนที่คุณรักแล้ว คุณจะมอบทั้งกายและใจให้หมด มีความอ่อนโยนและเอาใจใส่คนรักไม่เคยขาด ซื่อสัตย์และรักเดียวใจเดียว คุณสามารถที่จะทุ่มเทให้กับคนรักได้ทั้งชีวิต และยังสามารถรักใครคนใดคนหนึ่งได้ตลอดไปโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายด้วย

 • เกิดวันที่ 12 คุณเป็นคนร่าเริง มีอารมณ์ขันและเต็มไปด้วยไฟในการทำสิ่งต่างๆ คุณมักไม่ยึดติดกับเรื่องหยุมหยิมน่ารำคาญ
  เป็นคนใจกว้าง ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย เป็นพวกพฤติกรรมนิยม แต่มักจะใจร้อน ซุ่มซ่าม และขี้โมโห จนสูญเสียความเชื่อถือจากคนอื่นๆ
  อย่างน่าเสียดาย ถ้าคุณชอบใครแล้ว คุณจะไม่สนเลยว่าอีกฝ่ายจะชอบคุณด้วยหรือเปล่า คุณจะเดินหน้าท่าเดียวจนทำให้เขาหรือเธอแทบทนไม่ได้ หรือถึงแม้ว่าต่างคนต่างจะชอบกันก็แล้วแต่ หากว่าเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันนั้น คุณตั้งท่าแต่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบและต้องการ
  จึงมักจะขัดแย้งกับคนรักบ่อยๆ นอกจากนี้คุณยังเป็นประเภทรักง่ายหน่ายเร็วด้วยนะ

 • เกิดวันที่ 13 คุณเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีการเสแสร้งหรือปรุงแต่งกิริยาใดๆ ทั้งสิ้น คุณเกลียดการป้อยอ
  และโปรยเสน่ห์ไม่เลือกที่เลือกทางเป็นที่สุด ไม่ชอบอยู่ในกรอบที่คนอื่นตีล้อมเอาไว้ รักอิสระมากเสียจนต้องสะดุด
  และพบกับความผิดพลาดไม่น้อย นอกจากนี้คุณจะพูดและแสดงออกกับทุกๆ คนอย่างตรงไปตรงมา ชอบก็บอกว่าชอบ
  เกลียดก็บอกว่าเกลียด อ้อมค้อมไม่เป็น โกหกไม่เป็น แต่คุณไม่ค่อยเกลียดใครหรอก ในเมื่อคุณเป็นคนจริงใจแบบนี้
  แม้บางครั้งจะขวานผ่าซากบ้าง แต่ใครต่อใครก็รักใคร่ชอบพอคุณนะ ปิดเผยและสนิทสนมได้กับทุกคน
  ใจดีอ่อนโยนและเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลา แม้จะไม่โปรยเสน่ห์เรี่ยราด ก็เนื้อหอมในสายตาของเพศตรงข้ามเสมอ
  จึงมักถูกเข้าใจผิดในเรื่องความรักบ่อยครั้ง

 • เกิดวันที่ 14 คุณเป็นตัวของตัวเองมาก มากเสียจนไม่ค่อยจะสนใจอะไรรอบๆ ข้าง แต่ถ้าหากต้องมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
  หรือเข้าข้างฝ่ายใดแล้วละก็ คุณก็จะเลือกเข้าฝ่ายที่เป็นต่อ แต่คุณก็ใช่ว่าจะฉลาดแกมโกงไปเสียหมดหรอกนะ
  โดยปกติแล้วคุณเป็นคนที่มีน้ำใจและขี้สงสารอยู่ไม่น้อย เพียงแต่ผลประโยชน์มันมีความหมายกับคุณมากกว่าสิ่งอื่นใดนั่นเอง
  จินตนาการของคุณก็เลิศล้ำไม่เหมือนใคร และยังจะชอบที่จะลงมือกระทำทันทีด้วย จะไม่มีวันแยแสหรือเห็นอกเห็นใจคนที่มาหลงใหลคุณ
  แต่ตัวคุณเองไม่ชอบขี้หน้าฝ่ายนั้นแน่ๆ เรื่องความรักคุณไม่มีวันใจอ่อนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าคุณเกิดรู้สึกรักใครละก็
  คุณจะถึงกับเบรกตัวเองไม่อยู่เลยทีเดียว หลังจากที่คุณชั่ง ตวง วัด และคำนวณแล้วว่า คนนี้คือคนที่คุณเลือก

 • เกิดวันที่ 15 คุณเป็นคนที่ชอบแสดงออก และชอบเป็นจุดเด่นอย่างแท้จริง จึงดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉูดฉาด จัดจ้านและกะล่อน
  แต่ธาตุแท้แล้วคุณเป็นคนแข็งแกร่ง ไม่ติดใจกับเรื่องจุกจิก แต่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นผู้นำและทำให้คนอื่นคล้อยตามตนเอง
  ไม่งั้นคุณจะหงุดหงิดเป็นที่สุด ยิ่งถ้าอีกฝ่ายทำแข็งขืน กระด้างกระเดื่องกับคุณแล้วละก็ คุณเป็นต้องโมโหฉุนเฉียวอย่างระงับไม่อยู่เลยแหละ
  อารมณ์คุณขึ้นๆ ลงๆ หลายใจอีกต่างหาก เลยเที่ยวไปตกหลุมรักคนนั้นคนนี้ทั่วไปหมด แต่ก็ชอบอยู่ได้ไม่นานหรอกมักมีอันจะต้องเปลี่ยนใจ
  ไปชอบของใหม่ๆ อยู่ร่ำไป นิสัยส่วนนี้นี่แหละที่จะทำให้คุณเสียโอกาสและเสียคนดีๆ ไป

 • เกิดวันที่ 16 คุณมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ของความถูกต้องและความเหมาะสมไปหมด แทนที่ให้ความชอบของตัวเองเป็นใหญ่ในบางครั้ง นั่นคงเป็นเพราะคุณเป็นคนประเภทนิยมความสมบูรณ์แบบนั่นเอง คุณจึงเป็นคนคิดมาก ใครพูดอะไรก็เก็บเอามาคิด
  นอกจากนี้คุณยังมีเอกลักษณ์อย่างโดดเดี่ยว ซึ่งจะถูกมองได้ง่ายว่าเป็นคนแปลกประหลาด แต่นิสัยโดยทั่วไปนั้น
  คุณเป็นคนอยากรู้อยากเห็น และมักจะมีความฝันอันยิ่งใหญ่ ซึ่งคุณจะไม่เสียดายเวลาและความพยายาม
  ที่จะทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาเลย มักจะไปหลงรักเอาคนที่คนรอบข้างแปลกใจ หรือไม่ก็ถูกคนที่มีอายุมากกว่ามากๆ มาหลงรัก นอกจากนี้ความรักของคุณก็อาจจะพัฒนามาจากความเป็นเพื่อนทีละนิดๆ นานวันเข้าก็กลายเป็นคนรักโดยปริยาย แต่จะไม่มีรักแรกพบแน่ๆ สำหรับคุณ

 • เกิดวันที่ 17 คุณไม่ชอบที่จะให้ใครมายุ่งหรือมีส่วนกับวิถีชีวิตของคุณ และคุณก็ไม่ชอบสนใจเรื่องของใครด้วย
  แต่เนื่องจากเป็นคนเข้าสังคมเก่ง และชอบเที่ยว แถมยังคุยสนุกด้วย คุณจึงมีเพื่อนมากมาย ทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
  แต่บ่อยครั้งที่คุณทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงคนอื่นๆ หรือทำอะไรที่เกินพอดีไป ทั้งที่คุณเองก็ถือว่านั่นเป็นสิทธิ์ของคุณ แต่คนรอบข้างเขาจะมองว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองและไม่ค่อยน่าคบได้นะ จากนิสัยที่ไม่จุกจิกจู้จี้ ทั้งยังเฮฮาถึงไหนถึงกัน คุณจึงมีเพศตรงข้ามมาทอดสัมพันธ์ให้อย่างมากมาย และในจำนวนนั้นก็มีคนหลายๆแบบที่น่าสนใจเสียด้วย
  คุณจึงมักที่จะต้องกลุ้มใจกับความโชคดีของตนที่มีคนดีๆ มาให้เลือกมากเสียจนเลือกไม่ถูก

 • เกิดวันที่ 18 ดูเพียงผิวเผิน คุณจะเหมือนคนที่พูดน้อยและสงบเสงี่ยม แต่ที่จริงแล้วคุณเป็นคนร่าเริงไม่น้อยทีเดียว
  เพียงแต่ว่าความร่าเริงของคุณค่อนข้างจะมีเงื่อนไข คือมันจะถูกแสดงออกตอนที่คุณอารมณ์ดีเท่านั้น
  ถ้าคุณหงุดหงิดคุณจะน่ากลัวและไม่มีใครเข้าใกล้ คนรอบๆ ตัวคุณจึงรู้สึกว่าคุณคบยาก ซึ่งก็เป็นเพราะคุณใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่และแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาจนเกินไปนั่นเอง
  ในตอนแรกคุณคงแสดงให้ใครรู้ได้ยากว่าคุณชอบอีกฝ่าย ส่วนอีกฝ่ายก็หาจังหวะที่จะแสดงให้คุณทราบไม่ค่อยได้เหมือนกัน
  เพราะคุณเป็นคนประเภทผีเข้าผีออก ก็เลยมักสวนทางกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเป็นที่เข้าอกเข้าใจและรู้สึกชอบพอ
  ตลอดจนความคลั่งไคล้จากเพศตรงข้ามได้ เพราะที่จริงแล้วคุณเป็นคนจริงใจนั่นเอง

 • เกิดวันที่ 19 คุณเป็นคนเก่ง มักจะจัดการกับสิ่งต่างๆ ได้ด้วยดี จึงทำให้ใครต่อใครพากันเชื่อถือและหวังพึ่งพาคุณ
  แต่เนื่องจากคุณเก่งไปหมดนี่เอง บางครั้งคุณจึงอดที่จะหยิ่งยโสและหลงตัวเองไม่ได้ บางครั้งคุณก็มั่นใจในตัวเองมากเสีย
  จนกลายเป็นประมาทเลินเล่อได้ ซึ่งจะพาให้คุณพบกับความผิดพลาดได้ นอกจากนี้คุณยังเกลียดการถูกผูกมัดเป็นที่สุด และจะให้ความสำคัญกับการใช้ชีวตอย่างอิสระและตามใจตัวเองมาก มักจะมีความรักที่แปลกแหวกแนวจนคนรอบข้างแทบช็อค คือถ้าคุณชอบใครแล้วคุณจะเหมือนคนบ้าที่ไม่ยอมคิดหน้าคิดหลังเลยกับคนรัก แม้จะมีเรื่องกันค่อนข้างบ่อยครั้งและรุนแรง
  แต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้ในทันที

 • เกิดวันที่ 20 คุณเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น เอาจริงเอาจังและไตร่ตรองอย่างละเอียดก่อนลงมือทำเสมอ คุณเป็นคนรอบคอบ
  กว่าจะพูดหรือทำอะไรแต่อย่าง ทั้งที่ใจอยาก แต่คุณก็จะใช้เวลานาน คุณถือคติปลอดภัยไว้ก่อน แม้จะมีเรื่องลำบากใจ
  คุณก็จะกัดฟันทนและจะมีความฝัน ตลอดจนอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคุณถือว่ามิตรภาพ
  และเพื่อนมีค่ามากกว่าสิ่งใดทั้งหมด ว่าคุณจะคบใครสักคน คุณจะต้องไตร่ตรองและศึกษาคนๆ นั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อน คุณไม่เรียกร้องอะไรที่เกินความสามารถจากคนรักเลย ตัวคุณเองก็แสดงออกตรงกับใจเสมอแม้จะมีความรักที่ไม่หวือหวาตื่นเต้น
  แต่คุณจะค่อยๆรั กมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้นทีละนิด

 • เกิดวันที่ 21 คุณสนอกสนใจกับสิ่งรอบตัวไปเสียหมด การคบค้าสมาคมของคุณก็ขึ้นอยู่กับการคล้อยตาม
  และเอาอกเอาใจอีกฝ่ายจนเข้าขั้นโปร่ยเสน่ห์ไม่เลือกที่ คุณร่ำรวยรอยยิ้มและเออออไปกับใครๆได้หมด ถึงจะมีเรื่องไม่สบอารมณ์บ้างคุณก็จะเก็บความรู้สึกเอาไว้ได้เป็นอย่างดี คุณจึงเป็นที่รักของทุกๆ คน จะอาภัพในเรื่องนี้ไปซักหน่อยตรงที่มักจะได้รับรักจากคนที่คุณไม่ได้ชอบเลยซักนิด แต่คนที่คุณเก็บไปนั่งฝันนอนฝันเป็นแรมปีนั้น
  กลับไม่สนคุณเลย จึงเกิดเหตุการณ์เดินสวนทางกันอย่างนี้เสมอ ส่วนความรักของตัวคุณองก็มักจะขึ้นๆ ลงๆ เอาใจลำบากด้วย จนบางครั้งคุณยังไม่เข้าใจเลยว่าชอบหรือไม่ชอบใครกันแน่

 • เกิดวันที่ 22 คุณมีความป็นผู้นำอย่างเต็มเปี่ยม แม้บางครั้งจะค่อนข้างถือเอาความคิดและความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ก็ตาม แต่เนื่องจากคุณมีความสามารถและเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง จึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจและเชื่อถือของทุกๆ คน
  พวกเขามักจะยอมให้กับความหัวรั้นของคุณอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าทำตามที่คุณบอกแล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวัง คุณจึงกลายเป็นคนที่น่าสนใจ
  เพราะมีบุคลิกที่โดดเด่นนั่นเอง ป็นคนรักจริงเกลียดจริง ถ้าไม่ชอบใครแล้วคุณจะไม่ยอมแม้แต่จะคุยด้วย คนที่คุณคบอยู่น
  ี้เป็นคนที่คุณเลือกแล้วทั้งสิ้นว่าคุณพอใจ นอกจากนี้ถ้าคุณถูกนอกใจหรือทรยศหักหลัง คุณจะต้องหาทางแก้แค้นอย่างแน่นอน

 • เกิดวันที่ 23 คุณเกลียดการพึ่งพาคนอื่นและการถูกบังคับให้อยู่แต่ในกรอบเป็นที่สุด แต่คุณจะชอบผจญภัย
  และสัมผัสกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ อย่างกล้าหาญ ถึงจะมีอะไรโอเว่อร์บ้าง แต่คนรอบข้างก็ไว้เนื้อเชื่อใจและยกให้คุณเป็นคนสำคัญของกลุ่ม คุณเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นนี่เอง จึงทำให้คุณมีรักต้องห้ามได้ง่าย อย่างเช่นรักคนที่มีเจ้าของแล้ว หรือคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นคนรักของคุณได้ แต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ คุณจะวิ่งเข้าชนเต็มที่เมื่อคุณถูกคัดค้านหรือถูกห้ามปราม นอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่เสน่ห์แรงแต่ไม่รู้ตัว

 • เกิดวันที่ 24 คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างเหลือเกิน จึงมักจะได้สัมผัสกับสิ่งที่น่ายินดีและชื่นใจ คุณชอบและเก่งกับการทำให้คนอื่นๆ พลอยมีความสุขและสนุกสนานไปด้วยจึงเข้ากับทุกคนได้ดี และขวัญใจของใครๆ ภายในกลุ่ม แล้วคุณจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
  และเป็นที่พึ่งของทุกๆ คน ป็นคนที่หลงระเริงกับความรัก บางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ชอบคนรักของคุณหรอก แต่คุณอยากมีความรักต่างหาก
  จึงแสดงออกว่า คุณทั้งสองสวีทและรักกันปานจะกลืนกิน นอกจากนี้คุณยังมักจะพบกับปัญหาที่ไม่อาจจะลืมใครบางคนได้
  แต่เนื่องจากคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และโรแมนติก คนรักปัจจุบันจึงไม่อาจที่จะให้หลงใหลคุณได้

 • เกิดวันที่ 25 คุณเป็นคนที่มีความมานะบากบั่นเป็นเยี่ยม แม้จะพบกับอุปสรรคใดๆ ก็แล้วแต่ คุณไม่เคยย่อท้อที่จะเอาชนะมัน นอกจากนี้คุณยังเป็นคนคิดจริงทำจริงไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย ทั้งยังมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี หนักเอาเบาสู้ คุณจึงพบกับความสำเร็จในบั้นปลายหลังจากที่เพียรพยายามมาเป็นเวลานาน จะมอบกายถวายชีวิตให้กับคนที่คุณรัก คนรักของคุณมาเป็นที่ 1 เสมอ คุณให้ความสำคัญกับคนรักมากกว่าตัวเองเสียอีก คุณจึงมีความรักที่ยิ่งใหญ่ก่อนคนในวัยเดียวกัน และมักจะแต่งงานเร็วด้วยสิ

 • เกิดวันที่ 26 คุณเป็นคนมีไฟเร่าร้อนรุนแรงกับทุกเรื่อง อยากรู้อยากเห็นไปเสียหมด แต่ก็เบื่อง่ายกับเรื่องคบค้าสมาคม คุณเป็นคนรักจริง
  เกลียดจริง ไม่มีวันที่จะทนคบกับคนที่คุณรู้สึกไม่ชอบอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้คุณยังเกลียดความธรรดาและความจำเจ ชอบอะไรที่แปลกใหม่
  น่าตื่นเต้นและอยู่เฉยๆไ ม่เป็น ต้องหาเรื่องไปไหนมาไหนตลอดเวลา คุณจะรักง่ายแล้วก็หน่ายเร็ว เวลารักก็จะรักอย่างหัวปักหัวปำ แต่ไม่นานหรอกคุณก็จะเบื่อและมองหาคนใหม่ คุณจึงคบกับใครไม่ได้นานสักคน

 • เกิดวันที่ 27 คุณเป็นคนที่มีจิตใจเปราะบางและถูกระทบกระทั่งได้ง่ายเสียจริงๆ อะไรนิดอะไรหน่อยคุณก็จะคิดมากและเศร้าโศกเสียใจได้ง่ายๆ
  คุณมองโลกในแง่ร้าย เจออุปสรรคกน้อยคุณก็โอดครวญว่าไม่ไหวแล้ว ดูภายนอกคุณอาจจะเหมือนคนเย็นชา แต่ที่จริงแล้วคุณใจดีและมีน้ำใจนะเนี่ย วลาออกเดทกับคนรัก คุณไม่สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะแต่งตัวยังไง แต่คุณจะเนี้ยบตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ชนิดดารา hollywood ยังอายเลย กับคนรักแล้วคุณจะเอาแต่ใจตัวเองและอ้อนคนรักมาก บางครั้งก็มากเกินไปนะ

 • เกิดวันที่ 28 คุณมักจะลังเลและคิดมากเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังขี้ขลาดและไม่เคยกล้าที่จะลองเสี่ยงกับอะไรเลย
  บางอย่างทั้งที่คุณทำได้หากพยายามสักนิด แต่คุณกลับประเมินค่าตัวเองต่ำๆ และตัดใจไม่ยอมทำเสียดื้อๆ คุณจึงมักพลาดโอกาสดีๆ
  เพราะมัวแต่มองโลกในแง่ร้ายนี่เอง มิหนำซ้ำยังเจ้าน้ำตาอีกด้วย ไม่ค่อยจะมีโชคในเรื่องนี้เท่าไหร่เลย กับคนที่คุณชอบเขา เขาก็ไม่ชอบตอบ แต่กับคนที่คุณอยากจะหนีเขาไปให้ไกลก็กลับมาตื้อให้คุณรำคาญอยู่ได้ รวมความแล้วความรักของคุณมันลุ่มๆ ดอนๆ แม้จะมีรักพบได้ง่าย แต่ไม่เท่าไหร่คุณก้อจะนึกปอดแล้ววิ่งหนีเสียก่อน

 • เกิดวันที่ 29 คุณมีประสาทสัมผัสที่ 6 อันเฉียบไวยอดเยี่ยม ลางสังหรณ์ก็แม่นยำอยู่เสมอ คุณเกลียดความธรรมดา จึงไขว้คว้าหาสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มาให้ตัวเองได้คลั่งไคล้อยู่เสมอ ไอเดียที่แปลกใหม่ของคุณก้อมีอยู่อย่างเหลือเฟือ คุณจึงมักมีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ชาวบ้านเขาคาดคิดไม่ถึง แต่บางทีคุณจะรู้สึกเบื่อโลกและเบื่อคน แค่คุณมองตาอีกฝ่าย คุณก็รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ จึงทำให้คุณกลายเป็นคนขี้ระแวงและขี้หึง เลยมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักบ่อยๆ ทั้งที่สิ่งที่คุณระแวงซึ่งคุณเชื่อว่าเป็นลางสังหรณ์อันดีเยี่ยมของคุณนั้น
  กลับเป็นเพียงความคิดมากจนเกินไปของคุณ

 • เกิดวันที่ 30 คุณเข้าสังคมเก่งเลยมีเพื่อนเยอะ นิสัยโดยทั่วไปของคุณก็ทำให้ใครต่อใครพากันมาชื่นชอบและอยากจะคบค้ากับคุณไปหมด นอกเสียจากว่าบางครั้งที่คุณหัวดื้อหัวรั้นไม่ยอมฟังความคิดเห็นของใครเลย ซึ่งอาจทำให้เพื่อนๆ พากันผิดหวังบ้างก็ได้
  แต่ส่วนดีของคุณมีมากกว่า เป็นอันว่าลบล้างกันไปได้ ยากที่จะมีความรักซึ่งตัวเองเป็นผู้คุมเกมและเป็นผู้นำตลอด ถ้าเป็นผู้ชายก็เข้าข่ายเผด็จการ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยให้เกียรติคนรักเท่าไหร่ เขาขอแต่งงานก็มักเล่นตัวอยู่นาน หรือถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ค่อยจะยอมขอใครแต่งงานง่ายๆ

 • เกิดวันที่ 31 เห็นคุณทำหน้าเศร้าอยู่ดีๆ สักครู่ก็หัวเราะลั่นเสียแล้ว ถ้าใครรู้จักคุณมาก่อนก็ไม่แปลกเลย เพราะอารมณ์ของคุณขึ้นได้สูงสุดและลงได้ต่ำสุดในเวลาที่ใกล้เคียงกันมาก จนใครต่อใครเอาใจคุณไม่ถูก และรู้สึกว่าคนอย่างคุณเข้าใจยาก คุ้มดีคุ้มร้ายไม่มีใครสามารถจะคาดการณ์ หรือเดาได้เลยว่าคุณกำลังคิดหรือต้องการอะไรอยู่ ทั้งที่ตัวคุณเองก็เป็นคนเอาจริงเอาจังดีกับทุกๆ เรื่อง ว่าคุณจะรักใครนั้นต้องใช้เวลามาก แต่เมื่อนึกชอบแล้ว คุณจะรุกไม่ยาก ตามตื้ออีกฝ่ายโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย ต่อให้อีกฝ่ายปฏิเสธคุณ คุณก็จะไม่ยอมตัดใจหรือเลิกราง่ายๆ หรอก

1. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้
2. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย
3. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่ว ๆเท่านั้น
4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ตามริมทางเสียบ้าง
5. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย
6. หัดทำสิ่งดี ๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้
7. จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น
8. เวลาเล่นเกมกับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด
9. ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้
10. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ "สอง"แต่อย่าให้ถึง"สาม"
11. อย่าวิจารณ์นายจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ
12. ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้วอะไร ๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก
13. ใช้เวลาน้อย ๆ ในการคิดว่า "ใคร" เป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า "อะไร" คือสิ่งที่ถูก
14. เราไม่ได้ต่อสู้กับ "คนโหดร้าย" แต่เราต่อสู้กับ "ความโหดร้าย" ในตัวคน
15. คิดให้รอบคอบก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลับ
16. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน
18. เป็นคนถ่อมตนคนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด
19. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด...สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้
20. อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม
21. อย่าให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่ายถ้ามีใครมาถามเราว่า  "เป็นยังไงบ้างตอนนี้" ก็บอกเขาไปเลยว่า "สบายมาก"
22. อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าๆกับที่ หลุยส์ ปาสเตอร์ , ไมเคิลแอนเจลโล , แม่ชีเทเรซา, ลีโอนาร์โด ดา
วินชี, ทอมัส เจฟเฟอร์สัน หรืออัลเบิร์ต ไอสไตน์ เขามีนั่นเอง
23. เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยวเมื่อเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว
24. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น
25. จริงจังและเคี่ยวเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น
26. อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดี ๆ ใหม่ ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น
27. คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น
28. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะกระจอกงอกง่อยสักปานใด
29. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ "กว้างขวาง" มากกว่าการมีชีวิตให้ "ยืนยาว"
30. มีมารยาทและอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ คุณทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า?
31.  คนเราถ้าไม่ชอบใคร มักจะจับผิดคนอื่น  แม้แต่เรื่องเล็กๆ ที่คนอื่นเขามองไม่เห็น
32.ถ้ามีคนมาด่า เรา ก็อย่าด่าตอบให้มันมากไป   หมากัด คุณจะกัดตอบหรือไง?

 1. รักเริ่มต้นด้วยรอยยิ้ม เติบโตด้วยการจุมพิต และจบลงด้วยน้ำตา
 2. อย่าเสียน้ำตา ให้กับคนท่ไม่เคยเสียน้ำตาให้คุณ
 3. เพื่อนที่ดีนั้นหายาก แต่ยากกว่าในการจะลาจาก และเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมเลือน
 4. สิ่งที่ทำยากสุด คือ การมองดูคนที่คุณรัก ไปรักคนอื่น
 5. อย่าให้อดีตยึดคุณไว้ คุณจะพลาดสิ่งดีๆที่จะผ่านมา
 6. คนบางคนทำให้โลกนี้ เป็นโลกที่แสนพิเศษ เพียงแค่มีเค้าอยู่ในโลกใบนี้เท่านั้น
 7. อย่าขมวดคิ้วเลย เธอไม่รู้หรอกว่า มีใครบางคนหลงรักรอยยิ้มของเธอ
 8. ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ จนกระทั่งคุณตกหลุมรักเค้าแล้ว
 9. เพื่อนที่ดีเหมือนดวงดาว คุณจะไม่ได้เห็นพวกเขตลอดเวลา แต่คุณจะรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นเสมอ
 10. คุณจะทำอย่างไร เมื่อคุณรู้ว่า เพียงคนๆเดียวที่จะทำให้คุณหยุดร้องไห้ได้ คือคนที่ทำให้คุณร้องไห้
 11. เพื่อนที่ดีที่สุดเหมือนใบไม้ 4 กลีบ ยากที่จะพบ และโชคดีที่พบมัน
 12. สัมพันธภาพที่แท้จริง ไม่มีวันจบสิ้น

ฉันได้เรียนรู้ว่า... ยากล่อมประสาทที่ดีที่สุด คือ สติสัมปชัญญะนั่นเอง
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การฟังเพลงเบาๆ ในยามโศกเศร้านั้น ช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจให้เบาบางลงไปได้อย่างมากมาย
ฉันได้เรียนรู้ว่า... คุณหาเงินได้มากขึ้น แต่ไม่สามารถหาเวลาเพิ่มได้
ฉันได้เรียนรู้ว่า... หากเราละเลยความผูกพันกับพ่อแม่แล้วไซร้ เราจะหวนไห้คิดถึงท่านเจียนตายยามเมื่อท่านจากไป
ฉันได้เรียนรู้ว่า... อย่ากอดรัดลูกให้แน่นเกินไป มันอาจจะกลายเป็นการทำร้ายลูกทางอ้อม
ฉันได้เรียนรู้ว่า... ผู้หญิงทุกคนอยากได้รับดอกไม้กันทั้งนั้น โดยเฉพาะเวลาที่ไม่ใช่โอกาสพิเศษ
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การได้รักและถูกรัก เป็นความรื่นรมย์อันยิ่งใหญ่ทีสุดในโลก
ฉันได้เรียนรู้ว่า... คุณอาจรักใครบางคน ทั้งที่ไม่ได้ชอบเขามากมายก็ได้
ฉันได้เรียนรู้ว่า... ยังมีสิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดไปมากกว่าความเกลียดชัง นั่นคือ ความเมินเฉย
ฉันได้เรียนรู้ว่า... แม้ฉันจะต้องเจ็บปวด แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่อย่างเจ็บปวดเสมอไป
ฉันได้เรียนรู้ว่า... ความเอื้ออาทรนั้น เพียบพร้อมสำคัญกว่าความบริบูรณ์เสียอีก
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การลืมสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วนั้น สำคัญพอกับการจดจำสิ่งที่ดีงามเอาไว้
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การคาดเดานั้น มักจะเลิศหรูกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเสมอ
ฉันได้เรียนรู้ว่า... ฉันไม่อาจคาดหวังผู้อื่นให้แก้ปัญหาของฉันได้
ฉันได้เรียนรู้ว่า... เมื่อสิ่งเลวร้ายผ่านเข้ามา คุณจะปล่อยให้มันสร้างความขมขื่นใจให้คุณ หรือใช้มันเป็นพลังทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นได้
ฉันได้เรียนรู้ว่า... ถึงเราจะเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ แต่เราปล่อยให้มันผ่านไปได้
ฉันได้เรียนรู้ว่า... หากต้องการคำตอบที่ดี ก็ควรถามคำถามที่ดีด้วย
ฉันได้เรียนรู้ว่า... ระดับความมั่นใจในตัวเองของคนๆ หนึ่ง จะเป็นตัวบอกของระดับความสำเร็จของเขาด้วย
ฉันได้เรียนรู้ว่า... อาจจะมีใครที่รักคุณอย่างจริงจังอยู่ก็ได้ เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะแสดงออกให้คุณรู้ได้อย่างไร
ฉันได้เรียนรู้ว่า... ในที่สุดแล้ว ผู้รับจะเป็นผู้แพ้ และผู้ให้นั่นแหละคือผู้ชนะ
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การเรียนรู้ที่จะให้อภัยนั้น ต้องการการฝึกฝน
ฉันได้เรียนรู้ว่า... คนไม่อาจเป็นวีรบุรุษได้ โดยไม่รู้จักลงมือทำ
ฉันได้เรียนรู้ว่า... เคล็ดลับของการเติบโตอย่างสง่าผ่าเผย คือ อย่าหมดความกระตือรือล้นที่จะพบหาผู้คนและสถานที่ใหม่ๆ
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การซื่อสัตย์ต่อสิ่งเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย
ฉันได้เรียนรู้ว่า... สิ่งดีๆ นั้น มักเกิดขึ้นกับคนดีเสมอ
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การจากเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดนั้น เป็นเรื่องยากกว่าที่ฉันเคยคิดเอาไว้มาก
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การเยียวยารักษามิตรภาพที่บอบช้ำนั้น ทำเมื่อไรก็ไม่สาย
ฉันได้เรียนรู้ว่า... การที่จะรู้ค่าอะไรสักอย่างนั้น คุณจะต้องขาดมันไปสักพักก่อน
ทำไม เรามี 1ปาก  2 หู เพราะว่าเราต้องรับฟังให้มากๆ แล้วต้องพูดให้น้อยๆ


ด.ญ.อาภาพรรณ    แสงแก้ว  ม.3/4 เลขที่ 46 กลุ่ม 5
 

30 สิ่งน่าทำ ตอนที่ยังมีชีวิต

1. ทำ อะไรที่น่าตื่นเต้นในแต่ละวัน
2. ไปเที่ยว ที่ที่คุณไม่เคยไป กับคนที่คุณไม่เคยคิดจะลืม
3. ซื้อ ความสุข ด้วยรอยยิ้ม
4. คุย กับคนแปลกหน้า เพื่อหาเพื่อนใหม่
5. ช่วย คนอื่น เมื่อคุณสามารถช่วยได้

6. สังเกต สิ่งรอบๆตัว อาจพบความสุขเล็กๆ เข้ามาในชีวิต
7. อยู่เงียบๆ กับตัวเองวันละ 5 นาที... เพื่อคิด
8. ทุ่มตัวเองเต็มที่ กับการหาทางแก้ปัญหา ที่คุณกำลังเผชิญอยู่
9. คบคนที่มองโลกในแง่ดี
10. เข้าคอร์ส เรียนเพิ่มเติม ในเรื่องที่คุณสนใจ
11. จัดเวลานัด เจอเพื่อนสนิทในแต่ละเดือน ไป กิน เที่ยว เล่น
12. มอง พระอาทิตย์ขึ้น สัปดาห์ละครั้ง
13. ดู พระอาทิตย์ตกดิน สัปดาห์ละครั้ง
14. ปลูก ผักเอง เอาไว้ทานเอง
15. ไปหาเพื่อน ที่ไม่ได้เจอกันมานานนับปี
16. หยุด ตามกระแสสักนิด และทำตามแนวคิดที่เหมาะสำหรับตัวเอง
17. บอกตัวเอง ว่า ไม่มีอะไรสายเกินไป
18. ค้นหา ประสบการณ์ดีๆ แปลกใหม่ ให้กับชีวิต
19. เลิกกังวล กับสิ่งที่คุณไม่มี และมีความสุขในสิ่งที่คุณ มี
20. โรแมนติก ทำเซอร์ไพรซ์คนที่คุณรัก
21. หยุด เสียเวลา กับเรื่องหยุมหยิม ที่ไม่จำเป็น
22. รับประทาน อาหารให้ช้าลง ลิ้มรสความอร่อย
23. ขอ ความช่วยเหลือ เมื่อต้องการ เพราะคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ หากไม่เอ่ยปาก
24. ถาม คำถาม เมื่อสงสัย... ช่วยประหยัด เวลา และลดความยุ่งยากใจ
25. เล่นสนุกบ้าง ชีวิตมีแค่ครั้งเดียว
26. ทำอะไรทีละอย่าง จะได้ทำออกมาได้ดี
27. ฝึกความพอเพียง – พอดี เมื่อมันเกิดขึ้นกับคุณ จะไม่มีใคร เอาไปจากคุณได้
28. รักษา สัญญา 29. ดู ตลก ฟังเรื่องตลก และแบ่งปันกับคนอื่น
30. เปิดโลก ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ กับ งานศิลปะ เช่นดนตรี ภาพ ถ่าย ภาพยนตร์ ฯลฯ

 ด.ญ.กนกพร คุณโฑ ม.3/4 เลขที่ 29

 
100 ประเทศที่ดีที่สุด (ไทยลำดับที่เท่าไหร่)
1. Finland
2. Switzerland
3. Sweden
4. Australia
5. Luxambourg
6. Norway
7. Canada
8. Netherlands

9. Japan

10. Denmark
11. Uniteds States
12. Germany
13. New Zealand
14. United Kingdom
15. Korea, South
16. France
17. Ireland
18. Austria
19. Belgium
20. Singapore
21. Spain
22. Israel
23. Italy
24. Slovania
25. Czech Republic
26. Greece
27. Potugal
28. Croatia
29. Poland
30. Chile
31. Slovakia
32. Estonia
33. Hungary
34. Lithuania

35. Costa Rica
36. Latvia

37. Malaysia
38. Bulgaria
39. Romania
40. Kuwait
41. Panama
42. Peru
43. United Arab Emirates
44. Uruguay
45. Mexico
46. Argentina
47. Jamaica
48. Brazil
49. Ukraine
50. Cuba
51. Russia
52. Turkey
53. Jordan
54. Gatar
55. Dominican Republic
56. Belarus
57. Albania
58. Thailand
59. China
60. Oman
61. Kazakhstan
62. Colombia
63. Philippines
64. Saudi Arabia
65. Tunisia
66. Sri Lanka
67. Morocco
68. Paragauy
69. Azerbaijan
70. Ecuador
71. Venexuela

72. El Salvador
73. Indonesia
74. Egypt
75. Nicaragua
76. Honduras
77. Bolivia
78. India
79. Iran
80. Botswana
81. Vietnam
82. South Africa
83. Syria
84. Guatemala
85. Algiria
86. Ghana
87. Kenya
88. Bangladesh
89. Pakistan
90. Madaggascar
91. Senegal
92. Yemem
93. Tanzania
94. Ethiopia
95. Mozambigue
96. Uganda
97. Zambia
98. Cameroon
99. Nigeria ?
100. Burkina Faso
ด.ญ.จันจิรา เจือจันทร์ ม.3/4 เลขที่ 30