อัลบั้มรูปวันเฟื่องฟ้าบาน 1   อัลบั้มรูปวันเฟื่องฟ้าบาน 2
 
 
 
 
อัลบั้มรูปคอนเสิร์ต 1  อัลบั้มรูปคอนเสิร์ต 2
 
 
 

ครูปาริชาติ  วีระพันธุ์ั   
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  E - mail : Kung_donmuang@hotmail.com