คำศัพท์
  ผืนผ้า      
  คุณค่าของอาหารหลัก
      5 หมู่ และสารอาหาร
 
   
  โครงงาน
     - ความรู้เรื่องโครงงาน
     - การเขียนโครงงาน
     - บทคัดย่อ
  MCDDE MODEL
  ข้อคิดดีดี
  วิจัยงานกระดาษ
  วิจัย SAR
      งานประดิษฐ์ ม.3
  ปฏิบัติการห้องเรียน
       คุณภาพ
  ครูที่ปรึกษา
  การเยี่ยมบ้าน
  ทัศนศึกษา/ลูกเสือ
  งานไหมพรม
  งานกระดาษ
  งานร้องเล่นเต้น
  งานเย็บดอกต่อผ้า
  งานใบตอง
  แผน
  สื่อ
ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !
รวมคลื่นวิทยุ
สถานีวิทยุยอดฮิต
 
 
  ปี 2560 unseen 1/unseen 2
ปี 2556   unseen 1/unseen 2   ปี 2555   unseen 1/unseen 2/unseen 3/unseen 4
งานครูที่ปรึกษา 2561
ครูที่ปรึกษา 2559
พิธีไหว้ครู 1/4 ประจำปี 2558
ผู้ปกครอง1/4/2558 
เฮ้อ! กัมหน้ากัมตาทำงาน
 ทำงาน ทำงาน ทำงาน
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555 เมื่อ 14 มิถุนายน 2555
พบผู้ปกครอง 17 มิถุนายน 2555
อบรมครูที่ปรึกษา 9-10 มิถุนายน 2555 
       จังหวัดปราจีนบรี
กิจกรรมของโรงเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัทยา 8-10 ต.ค.56 (1)
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัทยา 8-10 ต.ค.56 (2)
แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2555
แห่เทียนจำนำพรรษา ไปวัดดอนเมือง
ชมรมคนรักดนตรีหลังน้ำท่วม
อบรมนักเรียนผู้นำโรงเรียน ปี 2555 (1)
อบรมนักเรียนผู้นำโรงเรียน ปี 2555 (2)

 

ดนตรีที่ FUTURE
ดนตรี DDD
ดนตรีที่ CENTRAL

วันเฟื่องฟ้าบาน
     
รับวันเปิดเทอม 2551

ON TOUR 2549
ผลงานนักเรียน ปี 2553
ชมภาพ 1  ชมภาพ 2 
ชมภาพ 3  ชมภาพ 4 ชมภาพ 5
ชมภาพ 6   การประกวดตุ๊กตาหัวโต
การผลิตกระดาษสมุนไพรไล่มด-แมลง  


ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
Thai Tambon/OTOP/สพฐ./
สพม 1 / สพม 2/ สหวิทยา
พยากรณ์อากาศ
เว็บไซต์น่าสนใจ
pantip/sanook/mthai
Dek-D.com /exteen/teenee
p-dit.com//cp.c-ij.com/archeep/karn.tv
แบไต๋ ไฮเทค/ค้นหาเบอร์โทร
ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
 เช็ค Speed Internet
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ/เดลินิวส์/ข่าวสด/โลกวันนี้
มติชน/ประชาชาติธุรกิจ
บางกอกทูเดย์/ประชาไท
สำนักข่าวINN/หนังสือพิมพ์คอมฯ
ทีวี
ช่อง 3/ ช่อง 5/ช่อง /ช่อง 9
NBT/TPBS/เนชั่น/ทรูวิสชั่น
 voicetv/nitipoom
springnews tv TNN 24 
 เพลงสากลเก่าออนไลน ์24 ชม 
website counter
  Eng Test บริการทดสอบและบทเรียนภาษาอังกฤษ E-Learning
  ให้แก่ โรงเรียน ครู-อาจารย์
 นักเรียนนักศึกษาและบุคลทั่วไปท
ี่  สนใจ การพัฒนา ความรู้ภาษาอังกฤษ ของตนเอง
 
   มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบ
   เครือข่ายครอบคลุม
การศึกษาทุกระบบที่ทุกคนสามารถเข้ามา
   ศึกษาหาความรู้
  GURU ONLINE  การเรียนการสอนบนเครือข่ายอีกทางเลือกหนึ่ง
  ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา   
  เงินทองของมีค่า e-Learningเงินทองของมีค่าให้ความรู้แก่เด็ก
   และเยาวชน ช่วงชั้นที่ 1 - 4    
  ก้าวย่างอย่างเข้าใจ มุ่งส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศ
  ศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
  พัฒนาตามวัย   

  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  พัฒนาคุณภาพของนักเรียนและผู้สำเร็จมัธยมศึกษาให้มี
ผลสัมฤทธ
ิ์
  ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร   

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
  เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็น
  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ
World Clock